051-31673 info@lanmis.com

اپ آموزشگاه من

نسخه جدید اپلیکیشن اندروید لنمیس ویژه مدیر و پرسنل ، اساتید و دانش آموزان در کافه بازار منتشر شد

برخی از به روز رسانی های این نسخه عبارتند از :

* اضافه شدن امکان شرکت در آزمون آنلاین برای دانش آموز

* اضافه شدن امکان تصحیح آزمون برای مدرس

اپ آموزشگاه من

1399/07/10
: 7 : 6