نرم افزار هوشمند مدیریت آموزشگاه لنمیس نرم افزار هوشمند مدیریت آموزشگاه لنمیس
Icon

پیامک های اطلاع رسانی خودکار

 
 
 
(با عملیات کاربر)
پیامک ثبت نام پیامک ثبت نام
1. ثبت نام

بلافاصله پس از ثبت نام در کلاس، اطلاعات کامل کلاس ها برای خود فرد و یا پدر و مادر  (با توجه به تنظیمات) پیامک می شود .

پیامک دریافت وجه پیامک دریافت وجه
2. دریافت وجه

بلافاصله پس از ثبت سند دریافت وجه از فراگیر، اطلاعات واریزی برای خود فرد و پدر و مادر (با توجه به قالب پیامک) پیامک می شود.

پیامک حضور و غیاب پیامک حضور و غیاب
3. حضور غیاب، تاخیر

بلافاصله پس از ثبت حضور و غیاب فراگیران، اطلاعات حضور ، غیبت و یا تاخیر برای خود فرد و پدر و مادر پیامک می شود.

پیامک اعلام نمرات پیامک اعلام نمرات
4. نمرات

بلافاصله پس از ثبت نمرات پایانی فراگیران، اطلاعات ریز نمرات ، برای خود فرد و یا پدر و مادر پیامک می شود.


 
پیامک ثبت اطلاعات فردی پیامک ثبت اطلاعات فردی
5. ثبت اطلاعات فردی

بلافاصله پس از ثبت اطلاعات فردی فراگیر ، برای فرد پیامک خوش آمد گویی با توجه به متن قالب پیامک ارسال شود.

پیامک اعلام غیبت غیرمجاز پیامک اعلام غیبت غیرمجاز
6. غیبت غیرمجاز

در صورتی که غیبت های فراگیر به بیش از حد مجاز برسد (با توجه به تنظیمات) پیامک برای خود فرد و یا پدر و مادر ارسال می شود.

Icon

پیامک های اطلاع رسانی خودکار

 
 
 
(زمانبندی)
connector
پیامک تبریک تولد پیامک تبریک تولد
1. تبریک تولد

ارسال پیامک تبریک تولد افراد در ابتدای هر روز .

پیامک سررسید اقساط پیامک سررسید اقساط
2. سررسید اقساط

ارسال پیامک یادآوری تسویه اقساط به فراگیر در ابتدای هر روز.

پیامک سررسید چک پیامک سررسید چک
3. سررسید چک، تاخیر

ارسال پیامک یادآوری پاس چک به فراگیر در یک روز قبل از موعد سررسید.

Icon

پیامک های اطلاع رسانی خودکار

 
 
 
(زمانبندی)
لیست اشخاص
لیست غائبین
لیست بدهکاران
لیست ثبت نام ها
لیست وضعیت
لیست ریزشی ها
لیست پیش ثبت نام ها
لیست تعیین سطح
لیست کلاسی
Icon

رویدادهای کنترلی بدهکاران

 
 
 
عدم ثبت نام
عدم ورود به کلاس
عدم ورود به کلاس آفلاین
عدم شرکت در آزمون آنلاین
عدم مشاهده گواهینامه
عدم نمایش نمرات
Icon

سایر رویدادهای کنترلی

 
 
 
مبلغ پرداختی ثبت نام آنلاین

میتوان برای فراگیرانی که ثبت نام آنلاین دارند مشخص کرد چند درصد مبلغ را در زمان ثبت نام پرداخت کنند.

فیلدهای ضروری اطلاعات فردی

میتوان برای اطلاعات فردی اشخاص در زمان ثبت توسط پرسنل و یا ثبت آنلاین توسط خود فرد، مشخص کرد تکمیل کدام موارد ضروری است.

نمایش نمرات قبل یا بعد تایید مدیر

میتوان مشخص کرد؛ آیا نمرات پایانی قبل از اینکه توسط مدیر تایید شود به فراگیر نمایش داده شود یا خیر.

نظر سنجی اجباری

میتوان تعیین کرد؛ تا زمانی که فرد در نظر سنجی مربوط به کلاس خود شرکت نکرده نمرات را مشاهده نکند.

زمان حضور و غیاب توسط مدرس

می توان برای اساتید مشخص کرد؛ در چه زمان هایی میتوانند فراگیران را حضور غیاب کنند. (ساعت کلاس ، روز کلاس ، هر زمانی)

تکالیف آنلاین خودکار

می توان مشخص کرد در صورتی که برای سطحی قالب تکلیف مشخص شده، در ابتدای هر روز تکلیف بصورت خودکار برای فراگیر ارسال شود.

Icon

رویدادهای کنترل پرسنل

 
 
 
تعیین سطح دسترسی به سامانه

در تمامی فرم های سامانه و جزئیات آن، سطح دسترسی برای پرسنل مشخص شده است که مدیر آنها را اعمال میکند.

دسترسی به ویجت ها

دسترسی پرسنل به ویجت های داشبورد شامل: اطلاعات حساب کاربری،آموزش آنلاین،واریزی ها و عملیات سیستم،هشدار های مالی و...

دسترسی های خاص به پرسنل

امکان ثبت نام بدهکاران توسط پرسنل، تعیین تخفیف در زمان ثبت نام، ورود به پنل اشخاص توسط پرسنل و ...

تغییر مبلغ و تاریخ

امکان تغییر مبلغ کد کلاس در ثبت نام و محصولات در فاکتور فروش، امکان تغییر تاریخ ثبت نام و فاکتور و ....

ویرایش و حذف

امکان ویرایش تمامی عملیات مانند ثبت نام ، دریافت و پرداخت وجه ، فاکتور خرید و فروش ، اطلاعات پایه و ...

خروجی اکسل و چاپ

امکان گرفتن خروجی اکسل و چاپ از تمامی لیست های نرم افزار برای پرسنل

Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه