051-31673 info@lanmis.com

نرم افزار آموزشگاه زبان | نرم افزار مدیریت آموزشگاه زبان

نرم افزار آموزشگاه لنمیس

 

عمده مشتریان نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس را موسسات و آموزشگاه های زبان های خارجه تشکیل می دهند، از این رو گزارشاتی ویژه موسسات زبان های خارجی طراحی شده است. بسیاری از گزارشات پرکاربرد نرم افزار نیز به صورت دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است ماننده کارت شناسایی، کارنامه، لیست حضور و غیاب و ...

گزارشاتی هم مانند Report Sheet ویژه آموزشگاه های زبان در نرم افزار طراحی شده است.

آموزشگاه های زبان بسیار بزرگی با جامعه آماری بالا از این نرم افزار استفاده می کنند و برای مشاهده آنها میتوانید وارد بخش مشتریان لنمیس بشوید.

جهت بررسی بیشتر نرم افزار، می توانید نسخه دموی نرم افزار لنمیس را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید.

دانلود نسخه دمو