(051) 36084830 - 36010265 - 36010266
لنمیس , نرم افزار مدیریت آموزشگاه

لنـمـیــس

نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه

موسسات مورد استفاده نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

با توجه به طراحی منعطف نرم افزار مدیریت آموزگاه لنمیس و جامع و کامل بودن آن میتوان گفت با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت هر نوع موسسه ای وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که با تغییرات در برخی از تعاریف پایه می توان نوع اموزشگاه را متناسب با نیاز خود تغییر داده و کلیه امور مالی و حسابداری، ثبت نام، حضور و غیاب، کلاس بندی، سیستم حقوق و دستمزد اساتید و پرسنل، انواع گزارشات مالی و آموزشی و ... را به راحتی انجام داد.

 


نوع موسساتی که در حال حاضر از مشتریان ما هستند و از نرم افزار ما استفاده می کنند عبارتند از :