تکلیف آنلاین تکلیف آنلاین
Icon

امکانات تکلیف آنلاین لنمیس

 
 
 
قالب تکلیف قالب تکلیف

قالب تکالیف

تعریف انواع قالب تکلیف برای دروس مختلف و انتساب به جلسه خاص و مشخص کردن مهلت پاسخ دهی (بر اساس تعداد روز)

فایل های چند رسانه ای فایل های چند رسانه ای

فایل های چند رسانه ای

مشخص کردن انوع فایل های چند رسانه ای برای تعریف تکالیف و همچنین در زمان پاسخ دادن توسط فراگیر

ضبط فایل صوتی ضبط فایل صوتی

ضبط فایل صوتی

امکان ضبط صدا در صورت فعال بودن میکروفون برای ایجاد تکلیف و پاسخ دادن فراگیر بجای درج توضیحات

تکلیف خودکار تکلیف خودکار

انتساب خودکار تکالیف

ایجاد تکلیف بصورت خودکار برای کد کلاس هایی که برای سطح آن قالب تعریف شده است .(با توجه به تنظیمات آموزشگاه )

تکلیف تکلیف

تعریف تکلیف موردی

امکان تعریف تکلیف به صورت موردی و انتساب برای هر کدام فراگیران مشخص شده

تعیین نمره تعیین نمره

تعیین نمره

امکان تعیین نمره و مشخص کردن وضعیت برای تکلیف توسط مدرس

Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه