آپدیت جدید

* اضافه شدن امکان نوشتن فرمول ریاضی در طراحی سوالات آزمون

* امکان پیش نمایش آزمون ها در لیست برگزاری های آزمون آنلاین و تعیین سطح آنلاین

* اضافه شدن امکان پرداخت آنلاین هزینه آزمون آنلاین (در آزمون های دارای هزینه )

 

1399/07/15
: 0 : 0
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه