آپدیت جدید لنمیس

به روز رسانی جدید نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

*باقی ماندن محتوای آموزشی اپلود شده در ادوبی کانکت  تا جلسه آخر

* اضافه شدن امکان ثبت مراجعات و تماس هایی که به موسسه شده است

* اضافه شدن امکان ارسال خودکار پیامک یادآوری اقساط

 

1399/07/29
: 2 : 0
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه