آرشیو اخبار لنمیس

تصویر عنوان تاریخ انتشار مشاهده
انتشار اپلیکیشن ios انتشار اپلیکیشن ios 1399/10/16 مشاهده خبر
اپلیکیشن آموزشگاه من اپلیکیشن آموزشگاه من 1399/09/02 مشاهده خبر
راهنمای استفاده از سامانه لنمیس راهنمای استفاده از سامانه لنمیس 1399/08/27 مشاهده خبر
نظر سنجی نظر سنجی 1399/08/25 مشاهده خبر
نگرانی های استفاده از سامانه های آنلاین نگرانی های استفاده از سامانه های آنلاین 1399/08/21 مشاهده خبر
آپدیت جدید لنمیس آپدیت جدید لنمیس 1399/07/29 مشاهده خبر
آپدیت جدید آپدیت جدید 1399/07/15 مشاهده خبر
اپ آموزشگاه من اپ آموزشگاه من 1399/07/10 مشاهده خبر
تعیین سطح آنلاین تعیین سطح آنلاین 1399/06/31 مشاهده خبر
مشکل نمایش لیست ها در کروم مشکل نمایش لیست ها در کروم 1399/06/15 مشاهده خبر
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه