مدیریت مالی آموزشگاه مدیریت مالی آموزشگاه
Icon

امکانات بخش مدیریت مالی در لنمیس

 
 
 
تعاریف پایه تعاریف پایه
1. تعاریف پایه

تعریف اطلاعات پایه حسابداری شامل حسابهای کل ، معین ، تفصیل می شود که زیر ساخت مالی آموزشگاه است و در بسیاری از موارد این حسابها بصورت خودکار ایجاد می شوند.

اسناد حسابداری اسناد حسابداری
2. اسناد حسابداری

علاوه بر ایجاد هر نوع سند مرکب حسابداری، بسیاری از سندها مانند دریافت ، پرداخت ، ثبت نام ، فاکتور ، فیش حقوقی بصورت خودکار ایجاد می شوند.

سند افتتاحیه سند افتتاحیه
3. سند افتتاحیه

زمان بستن سال مالی و انتقال مانده حساب های سیستم شامل: اشخاص، صندوقها و بانکها، موجودی کالا و ... از سند افتتاحیه استفاده میشود.

صندوق و بانک صندوق و بانک
4. صندوق و بانک

تعریف صندوق و بانک و مشخص کردن پرسنل استفاده کننده هر کدام ، امکان آرشیو کردن ، امکان تعریف بانک متصل به درگاه آنلاین و یا ثبت اطلاعات فیش واریزی و ...

محصولات محصولات
5. محصولات

تعریف محصولات و یا منابع آموزشی که در آموزشگاه به فروش می رسد ، کنترل موجودی آنها ، مشاهده گردش کالا (کاردکس کالا) ، فروش محصولات بصورت آنلاین ...

فاکتور مالی فاکتور مالی
6. انواع فاکتورها

صدور انواع فاکتور فروش ، فاکتور خرید ، فاکتور برگشت از خرید و برگشت از فروش ، فاکتور اول دوره ، اتصال اسناد دریافتی به فاکتورها ، اتصال فاکتور فروش به ثبت نام و ...

دریافت وجه دریافت وجه
7. دریافت وجه  

دریافت وجه از عملیاتی مثل ثبت نام ، پیش ثبت نام ، تعیین سطح ، آزمون ، فاکتور فروش و برگشت از خرید ، اقساط و دریافت وجه متفرقه بابت انواع درآمد و...

پرداخت وجه پرداخت وجه
8. پرداخت وجه

پرداخت وجه برای عملیاتی مثل فاکتور خرید و برگشت از فروش ، فیش حقوقی اساتید و پرسنل ، پرداخت وجه هزینه های متفرقه ، پرداخت وجه به اشخاص و ...

پرداخت آنلاین پرداخت آنلاین
9. پرداخت آنلاین

امکان پرداخت آنلاین وجه از طریق درگاه های بانکی مختلف برای عملیاتی نظیر ثبت نام پیش ثبت نام، فاکتور فروش ، اقساط ، پرداخت بدهی ، افزایش اعتبار ، خرید آزمون و...

محاسبه حقوق پرسنل محاسبه حقوق پرسنل
10. محاسبه حقوق پرسنل

محاسبه حقوق پرسنل بر اساس بازه زمانی و مشخص کردن میزان ساعت کار موظفی، مبلغ اضافه کار و کسر کار براساس ساعت، محاسبه کسورات و مزایا و...

محاسبه حقوق مدرس محاسبه حقوق مدرس
11. محاسبه حقوق مدرس

محاسبه حقوق مدرس بصورت جلسه ، ساعتی ، درصد از ثبت نام هر فراگیر، بر اساس بازه زمانی و جلسات حضور مدرس ، اتصال سند پرداخت به صورتحساب و تسویه آن و ...

حواله انتقال وجه بین شعب حواله انتقال وجه بین شعب
12. حواله انتقال وجه بین شعب

این امکان، مناسب آموزشگاه های چند شعبه ای است و کاربرد آن زمانی است که فراگیر در شعبه ای هزینه پرداخت کرده ولی در شعبه دیگر دوره را میگذراند.

Icon

گزارشات بخش مدیریت مالی

 
 
 
گردش مالی حساب ها
کاردکس کالا
لیست حقوق اساتید
بدهکاران - بستانکاران
لیست فاکتورها
لیست حقوق پرسنل
ترازنامه
لیست حواله ورودی و خروجی کالا
لیست فیش واریزی
حساب سود و زیان
آمار دریافتی ها و پرداختی ها
لیست چک
لیست پرداخت آنلاین
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه