نرم افزار آموزشگاه فنی و حرفه ای

 

بسیاری از موسساتی و آموزشگاه های طرف قرار داد لنمیس از آموزشگاه های فنی و حرفه ای می باشند، تقریبا می توان گفت ساختار کلی همه نوع آموزشگاه ها و موسسات شبیه به هم می باشند و در برخی مفاهیم و تعاریف با هم تفاوت دارند و در نرم افزار لنمیس سعی شده این تفاوت ها را پیاده سازی کنیم تا هر گونه موسسه بتوانند از نرم افزار استفاده کنند.

به همین علت است که در بین مشتریان ما از نوع موسسه و آموزشگاهی دیده میشود.

برای مشاهده لیست مشتریان میتوانید به بخش مشتریان لنمیس مراجعه فرمایید.

جهت بررسی بیشتر نرم افزار، می توانید نسخه دموی نرم افزار لنمیس را از طریق لینک زیر دانلود بفرمایید.

دانلود نسخه دمو
Consultation request
به خـانـواده بـزرگ لـنمیـس بپیوندید.
لنمیس؛ مدیریت یکپارچه آموزشگاه