تعریف اشخاص در نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

تمامی اشخاص سیستم از این قسمت تعریف میشوند. نکته ای که وجود دارد این است که تعداد اعضایی که در این قسمت تعریف میشوند بصورت پیش فرض 100 نفر می باشند و در صورتی که آموزشگاه نیاز به ثبت تعداد نفرات بیشتری دارد می بایست از بخش افزایش تعداد اعضا اقدام کند.

برای ثبت هر شخص کد ملی الزامی می باشد (در صورتی که شخص اتباع خارجی باشد می بایست نوع ملیت غیر ایرانی انتخاب گردد و در اینصورت میتوان هر شماره ای را به جای کد ملی وارد کنید)

بعد از وارد کردن کد ملی در صورتی که فرد دارای سابقه در سیستم باشد اطلاعات باقی فیلدهای بصورت خودکار وارد میشود و اگر شخص جدید باشد با توجه به اینکه در بخش تنظیمات چه فیلدهایی را جز فیلدهای ضروری کرده باشید می بایست اقدام به وارد کردن مقادیر خواسته شده کرده و بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

یکی از قابلیت های مهم سامانه آموزشگاهی لنمیس این است که شما میتوانید همزمان یک شخص را در بخش های مختلف تعریف کنید، در حقیقت یک شخص همزمان میتواند پرسنل، مدرس، دانش آموز باشد. برای اینکار کافی است شخص را در سربرگ مربوطه اضافه کنید.

لازم به ذکر است که با ایجاد هر شخص ، یک کد حساب تفصیل برای او ایجاد می شود و در صورتی که فرد دارای چند نقش باشد (همزمان پرسنل ، استاد ، دانش آموز) فقط یک کد حساب به او تعلق می گیرد و گردش مالی او به صورت کلی در نظر گرفته میشود. در واقع در هر نقشی که فرد باشد حساب وی یکی است.

نکته حایز اهمیت این است که علاوه بر مشاهده مانده حساب یک فرد در یک شعبه میتوان مانده حساب او را در تمام شعب نیز مشاهده کرد.