ثبت نام گروهی

ثبت نام گروهی

 

 گاهی لازم است همه افراد  و یا اکثریت فراگیران یک کد کلاس در کلاسی دیگر ثبت نام شوند؛ جهت جلوگیری از اتلاف زمان، می توانید از آیتم ثبت نام گروهی استفاده کنید.
کاربرد ثبت نام گروهی بیشتر در مورد ثبت نام از کلاسهای پیش نیاز سطوح می باشد.

  Help photo

 جهت ثبت گروهی افراد، ابتدا می بایست ترم مبدأ را انتخاب کرده و کد کلاس را تعیین کنید.

 در جدول اطلاعات مقصد نیز ترم را مشخص کرده و بر روی دکمه  کلیک کنید تا کد کلاسهای آن ترم به شما نمایش داده شود.

کلاس مدنظرتان را انتخاب کرده و فراگیرانی که باید ثبت نام شوند را تیک بزنید.

 اگر تمایل دارید تخفیفات پایه در ثبت نام اشخاص اعمال شوند دکمه آن را فعال نمایید.

 

 درصورتیکه ارسال خودکار پیامک را فعال کرده باشید، پس از روشن کردن دکمه مربوطه از این قسمت بلافاصله پیامک برای ایشان ارسال می گردد.

 Help photo

نکات تکمیلی

  • اگر اشتباهی در ثبت نام گروهی صورت گیرد شما از همین بخش میتوانید حذف گروهی نیز انجام دهید.
  • قبل از ثبت نام گروهی از میزان اعتبار بسته ثبت نامی آموزشگاه اطمینان حاصل کنید.