اطلاعات پایه کد کلاس نرم افزار مدیریت آموزشگاه

مدیریت اتاق


تعریف اتاق ها برای هر شعبه به صورت جداگانه انجام می شود و به هنگام تعریف کد کلاس و جلسات از این اتاق ها استفاده می شود.

جهت ایجاد اتاق جدید بر روی دکمه  کلیک کرده و اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.

Help photo
نکات تکمیلی
  • اگر از اتاقی استفاده نمی کنید آن را آرشیو کنید.
  • حتی الامکان بیشتر از اتاق های واقعی موسسه اتاق تعریف نکنید تا بتوانید تداخل کلاس ها را به درستی چک کنید.

زمان کلاس


زمان برگزاری کلاس به صورت کلی برای تمامی شعب ، تعریف می شود و همانند اتاق ها در تعریف کدکلاس و جلسات استفاده می شود.

در واقع زمان های استانداردی که موسسه در آن بازه زمانی کلاس برگزار می کند باید تعریف شود .

جهت ایجاد بازه زمانی جدید بر روی دکمه  کلیک کرده و اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.

Help photo
نکات تکمیلی
  • از تعریف زمان های اضافه اجتناب کنید و در صورتی که از بازه زمانی استفاده نمی کنید آن را آرشیو کنید چراکه برای این زمان کد کلاس و یا جلسه تعریف شده و با ویرایش کردن آنها در واقع زمان آنها هم اصلاح میشود و این خلاف واقع است .
  • در صورتی که از زمانی استفاده کرده باشید امکان حذف آن وجود ندارد.

نوع کلاس


تعریف نوع کلاس برای شعب موسسه مشترک است، به صورت پیش فرض یک نوع کلاس عادی وجود دارد ؛ شما میتوانید نوع کلاس خصوصی، گروهی و ... را هم با توجه به نوع کاربری آموزشگاه خود تعریف کنید.

این قسمت در تعریف کد کلاس و جلسات آن کاربرد دارد. 

جهت تعریف نوع کلاس جدید بر روی دکمه  کلیک کرده و اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.

Help photo

 

رده سنی


در مرحله آخر می بایست رده های سنی را تعریف کنید، کاربرد رده سنی برای آموزشگاه هایی ست که میخواهند ثبت نام ها و تعریف دوره ها، در رده های سنی خاصی ثبت شوند.

جهت تعریف رده سنی جدید بر روی دکمه  کلیک کرده و اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.

Help photo  
نکات تکمیلی
  • به صورت پیش فرض هم یک رده سنی با عنوان "همه سنین" وجود دارد که امکان حذف و ویرایش آن وجود دارد.
 

راهنمای ویدیوئی مدیریت اتاق

 

راهنمای ویدیوئی زمان کلاس

 

راهنمای ویدیوئی نوع جلسات

 

راهنمای ویدیوئی رده سنی