ماژول تصویر زمینه

ماژول تصویر زمینه

 

در این قسمت به معرفی ماژول تصویر زمینه می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز دو گروه پیش فرض ثابت و متحرک در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، ویرایش های خود را انجام دهید و یا با استفاده از دکمه  گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

در هر گروه تصویر زمینه، تنها یک تصویر می توان قرار داد.
 
 
 با کلیک روی گروه تصویر زمینه ثابت یا متحرک می توان تصویر زمینه دلخواه خود را قرار دهید.
 
Help photo
 
   با استفاده از دکمه تصویر دلخواه خود را با حداکثر حجم 1MB انتخاب کنید.
  • با غیرفعال بودن این گزینه در زمان اسکرول، تصویر زمینه نیز همراه با محتوای سایت حرکت نمی کند و ثابت می ماند.
  • با فعال بودن این گزینه در زمان اسکرول، تصویر زمینه نیز همراه با محتوای سایت حرکت می کند و متحرک می شود.
  برای متن خبر می توانید از امکانات محیط Editor برای زیباسازی، تصویر و ... و همچنین از طر یق دکمه< نیز می توانید از قالب های آماده استفاده کنید.
 
 
گروه تصویر زمینه شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.