ماژول فرم استخدام

ماژول فرم استخدام

 

در این قسمت به معرفی ماژول فرم استخدام می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز دو گروه استخدام پیش فرض برای مدرس و پرسنل در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، فرم های خود را مشاهده کنید و یا با استفاده از دکمه  گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 
Help photo
 پس از ورود به گروه می توانید با استفاده از دکمه تنظیمات مورد نظر را جهت تکمیل فرم توسط افراد را انجام دهید.
 
Help photo
 
  در این قسمت می توانید متن توافقنامه خود را وارد کنید که در زمان ورود شخص نمایش داده شود و پس از تایید بتوانند اطلاعات را وارد کنند.
  با فعال کردن این گزینه تکمیل کردن موارد اجباری می باشد. اما اگر غیرفعال باشند در سایت نمایش داده نمی شود.
  سایر اطلاعات اول و دوم را می توانید اجباری و یا غیرقابل نمایش کرده و به طور دلخواه متن را تغییر دهید. 
جهت ارسال فایل پرونده مدارک می توانید متنی به عنوان راهنما قرار دهید.
زمانی که تمام اطلاعات وارد و بر روی دکمه ثبت اطلاعات کلیک شد می توانید انتخاب کنید چه متنی برای فرد نمایش داده شود.
فایل ارسالی باید در فرمت zip. باشد.
 
 
پس از تکمیل فرم توسط فرد در ماژول استخدام درخواست برای شما نمایش داده می شود.
 
Help photo
 
با کلیک بر روی دکمه می توانید فرم استخدام را مانند تصویر زیر مشاهده و سپس با استفاده از دکمه  از فرم پرینت و یا با استفاده از دکمه در همین قسمت سریعتر پرینت را دریافت کنید.
 
Help photo
 
با کلیک بر روی دکمه می توانید وضعیت بررسی فرم استخدام را تغییر دهید.
 
Help photo
 
پس از انتخاب وضعییت میتوانید توضیحاتی وارد کنید و همانطور که در تصویر مشاهده می کنید زمانی که فرد در سایت مجدد کد ملی خود را وارد کند این توضیحات برای کاربر نمایش داده می شود.
 
Help photo
 
 

نکته :

  • تمام مراحل گروه استخدام مدرس و پرسنل همانند هم می باشد.
 
 
گروه فرم استخدام شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.
 
Help photo
 
پس از وارد کردن کد ملی زمانی که بر روی دکمه  کلیک کنید وارد صفحه زیر می شوید.
 
Help photo