ماژول ارتباط با ما

ماژول ارتباط با ما

 

در این قسمت به معرفی ماژول ارتباط با ما می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز یک گروه پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، درخواست های خود را مشاهده کنید و یا با استفاده از دکمه  گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 زمانیکه بر روی سایت، شخصی موارد زیر را تکمیل ( موضوع شمال 3 مورد پیشنهاد، انتقاد و شکایت می باشد. ) و ثبت کند درخواست به پنل مدیر بخش وب سایت ارسال می شود.
 
Help photo
 
Help photo
 

با استفاده از دکمه می توانید اطلاعات درخواست و درخواست کننده را به طور کامل مشاهده کنید.

 
Help photo
 
شما می توانید شرح پیگیری و وضعیت را تکمیل کنید. که وضعیت شامل 5 مورد زیر می باشد.
 
Help photo