تخفیفات نرم افزار مدیریت آموزشگاه

تخفیفات ثبت نام داخل آموزشگاه (ثبت نام حضوری)

 

تخفیفات ثبت نام به دو صورت نقدی و درصدی تعریف میشوند و برای تمامی شعب مشترک می باشند.

این نوع از تخفیف ها بدون محدودیت زمانی هستند و کاربرد آن، زمان ثبت نام حضوری فراگیر است که توسط پرسنل انجام می شود. در واقع پرسنل برای ثبت نام فراگیر می توانند علاوه  بر تخفیف نقدی از این نوع تخفیف نیز استفاده نمایند.

Help photo

ضمنا می توانید تخفیف ها را صرفا برای یک سطح خاص تعریف کنید . به طور مثال : تخفیفی برای سطح a تعریف شده است از این تخفیف میتوان صرفا در زمان ثبت نام فراگیر در سطح a استفاده کرد.در واقع برای ثبت نام در سطوح دیگر کد تخفیف نامعتبر است.

Help photo

نکات تکمیلی

  • از این نوع تخفیف میتوان در هنگام ثبت مشخصات فردی فراگیر تحت عنوان " تخفیفات پایه" استفاده کرد.
  • اختصاص تخفیف پایه به هر شخص با عث می شود تا در زمان ثبت نام (حضوری و آنلاین) ، بصورت پیش فرض این تخفیف اعمال شود که موجب تسریع در فرآیند ثبت نام شده که هم از اشتباه جلوگیری می شود و هم دیگر نیازی به اعمال دستی تخفیف از طرف پرسنل نیست.
 

 

تخفیفات ثبت نام و پیش ثبت نام آنلاین

 

این نوع تخفیف هم به دو صورت نقدی و درصدی تعریف می شوند.

تخفیف برای ثبت نام و پیش ثبت نام آنلاین محدودیت زمانی دارد.

 
Help photo
نکات تصویر
1 )  در صورتی که بخواهید تعداد استفاده از این تخفیف محدود باشد ، می توانید تعداد مورد نظر خود را تعریف کنید و در صورتی که میخواهید نا محدود باشد می بایست عدد صفر را برای تعداد قرار دهید.
2 )  برای ایجاد تخفیف زمان دار ، باید یک کد تخفیف تعریف کرد.
  این کد می تواند شامل اعداد صحیح ، حروف کوچک و بزرگ انگلیسی باشد و بهتر است از علامت ها و یا حرف غیر انگلیسی استفاده نشود.
 طول کد تخفیف حداکثر 15 کاراکتر می باشد.

 

 
نکات تکمیلی
  • با تعریف هر تخفیف یک حساب تفصیل در گروه حساب هزینه ایجاد می گردد و می توان به راحتی گردش مالی هر تخفیف را مشاهده کرد.
  • گردش مالی هر تخفیف نشان دهنده آن است که به هر شخص در چه زمانی و به چه میزانی تخفیف تعلق گرفته است.
  • در صورتی که از تخفیف استفاده شود دیگر امکان ویرایش وجود ندارد ؛ می توانید آن را آرشیو کرده و تخفیف جدید ایجاد نمایید.
 
 

مواردی که در تب تخفیف های ثبت نام آنلاین تعریف شده است در اطلاعات معرف نمایش داده می شود .

لیست معرفین ، لیست اشخاصی ست که آموزشگاه شما را جهت جذب فراگیر، به افراد معرفی می کنند.

می توانید تعریف کنید به ازای معرفی هر شخص چه میزان پورسانتی به ایشان پرداخت شود و کدام تخفیف برای فراگیر در نظر گرفته شود.

Help photo

برای دسترسی به این لیست می توانید از منوی "سایر امکانات > مدیریت معرف ها" اقدام کنید.

 

راهنمای ویدیوئی تخفیفات داخل آموزشگاه

 

راهنمای ویدیوئی تخفیفات آنلاین