پرداخت وجه متفرقه

پرداخت وجه متفرقه

 

جهت پرداخت کلیه ی هزینه های آموزشگاه می توانید از این قسمت استفاده کنید.

چنانچه ریز حساب مدنظر شما، در گروه حسابی غیر از هزینه باشد؛ می توانید " پرداخت وجه از : سایر " ثبت کنید.

Help photo

چنانچه پرداخت وجه بابت هزینه های آموزشگاه باشد، در لیست هزینه تمام حساب های معین و تفصیلی که در گروه حساب هزینه است به شما نمایش داده می شود. بنابراین اگر حسابی مدنظر شماست که به صورت پیش فرض در سیستم وجود ندارد می توانید از " منوی اطلاعات پایه > ردیف جدول حساب ها(کل و معین) / حساب های تفصیلی" با زدن دکمه اضافه کنید.

Help photo

  اگر دکمه سایر را انتخاب کنید تمام حساب های معین به غیر از معین های هزینه، نمایش داده می شوند.

ثبت سند پرداخت وجه

Help photo

  شرح و توضیحات سند در این قسمت ثبت می شود و پس از آن نحوه پرداخت وجه را انتخاب کنید.

پرداخت وجه به سه شکل صورت می گیرد

 وجه نقد : اگر مبلغ به صورت نقدی پرداخت می شود از این قسمت باید ثبت کنید؛ مبلغ  پرداختی را وارد کرده و انتخاب می کنید که بناست این وجه از کدام صندوق پرداخت شود.

پس از ثبت مبلغ و انتخاب صندوق بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

  فیش بانکی : در صورتی که بخواهید مبلغ را از طریق فیش بانکی پرداخت کنید باید از این قسمت ثبت کنید. مبلغ و شماره فیش را وارد کرده و از لیست بانک ها، بانک مد نظر را انتخاب کنید.

پس از ثبت مبلغ و انتخاب بانک، بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

  چک : چنانچه مبلغ را به صورت چک پرداخت می کنید، تمام اطلاعات مربوط به چک را باید ثبت نمائید.

پس از ثبت مبلغ و اطلاعات دقیق چک بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

خرج چک : از این فرم می توانید علاوه بر صدور چک، نسبت به خرج چک های دریافتی که در سند دریافت ثبت شده است اقدام کنید.

Help photo
نکته
  • نمایش بانک و صندوق به پرسنل منوط به آن است که در لیست کاربران آن بانک و صندوق باشند، علاوه بر اینکه باید از قسمت تعیین سطح دسترسی به ثبت سند دسترسی داشته باشند.
  • برای ویرایش و یا حذف هر سند پرداخت می توان از بخش " عملیات مالی > لیست پرداخت ها" اقدام کرد.
  • در نظر داشته باشید ویرایش و یا حذف اسنادی که مربوط به سال مالی گذشته می باشند امکان پذیر نیست.