لیست چک ها در نرم افزار آموزشگاه

چک دریافتی

 

 لیست تمام چک های دریافتی در این قسمت قرار دارد. چک هایی که بابت مسائل مختلف از سمت کاربرانتان دریافت کرده اید مانند شهریه فراگیران، درآمد حاصل از فروش محصول و ... .

اطلاعات کامل در خصوص چک ها به همراه شماره سند مربوطه در این لیست نمایش داده می شود تا بتوانید شرایط چک های دریافتی آموزشگاه را به راحتی بررسی کرده و از وضعیت فعلی چک آگاه شوید.

ضمنا با استفاده از دکمه های  و  می توانید جهت چاپ و دریافت خروجی اکسل اقدام نمائید.

Help photo

عملیاتی که شما در این بخش می توانید انجام دهید: ( بر روی دکمه  کلیک کنید لیست زیر باز می شود )

Help photo

 پس از ثبت چک و بصورت پیش فرض، وضعیت چک در حالت عادی می باشد؛ با کلیک بر روی هر کدام از موارد تصویر فوق، می توان وضعیت را تغییر داد که به تفکیک به توضیحات هر مورد می پردازیم.

   وصول چک: با استفاده از این بخش می توان نحوه وصول چک را مشخص کرد که بصورت نقدیست یا واریز به بانک.

Help photo

  در جریان وصول: منظور از چک در جریان وصول چکیست که برای نقد شدن به بانکی که آموزشگاه در آن حساب دارد واگذار شده است؛ بنابراین کافیست زمان واگذاری چک به بانک را ثبت کنید.

Help photo

  برگشت چک: اگر چک برگشت خورده است این آیتم را انتخاب و تاریخ برگشت چک را ثبت کنید.

Help photo

  عودت چک: چنانچه چک را به هر دلیلی مانند نداشتن موجودی یا کنسل شدن معامله( لغو ثبت نام و ... ) به صاحبش برگردانید این مرحله ثبت می شود.

Help photo

  تغییر وضعیت به وصول نشده: اگر وضعیت چک اشتباه ثبت شده است می توانید وضعیت را به حالت عادی برگردانید و سپس وضعیت درست را انتخاب کنید.

نکته مهم
  • اگر چکی را در قسمت چک های درجریان وصول سند افتتاحیه ثبت کنید امکان تغییر وضعیت چک به حالت عادی را ندارید و در صورت انجام این عملیات با خطای زیر مواجه می شود.
Help photo

 

چک های پرداختی

 

 چک های که برای موضوعات و هزینه های مختلف آموزشگاه صادر می کنید در این قسمت نمایش داده می شوند.

Help photo

عملیاتی که شما در این بخش می توانید انجام دهید: ( بر روی دکمه  کلیک کنید لیست زیر باز می شود. )

Help photo

 پس از ثبت چک، وضعیت آن در حالت عادی می باشد و با کلیک بر روی هر کدام از موارد فوق می توان وضعیت را تغییر داد که به تفکیک به توضیحات هر مورد می پردازیم.

   پاس چک : در صورتی که چک پاس شود وضعیت را بر روی پاس چک قرار دهید.

  تغییر وضعیت به وصول نشده : اگر وضعیت چک اشتباه ثبت شده است می توانید آنرا به حالت عادی برگردانده و سپس وضعیت درست را انتخاب کنید.