مدیریت محصولات نرم افزار مدیریت آموزشگاه

محصولات

 

در این قسمت محصولات و کالاهای قابل خرید و فروش موسسه تعریف می شود. تعریف محصولات در کلیه شعب مشترک می باشند.

قیمت خرید و فروش آن برای همه شعب مشترک است ولی موجودی هر شعبه برای خود آن شعبه نگهداری می شود.

برای تعریف محصول ابتدا باید گروه محصولات را مشخص کنید.

Help photo

 

 

جهت ثبت محصول جدید کافیست بر روی دکمه   کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را طبق تصویر زیر تکمیل نمایند.

Help photo

 

 قسمت بارکد اختیاری می باشد و اگر این قسمت تکمیل شود با استفاده از دستگاه بارکدخوان می توان کالا را ثبت کرد. 

 در این قسمت باید سطح/درسی که این محصول به آن تعلق دارد را مشخص کنید که موجب می شود در زمان ثبت نام، سیستم تشخیص بدهد برای سطوح مجاز انتخابی فراگیر، چه محصولاتی باید ارائه شود.

 قیمت پایه خرید و فروش صرفا برای پیش نمایش در فاکتور می باشد. در زمان ثبت فاکتور، بصورت پیش فرض قیمت خرید و فروش به ازای هر کالا نمایش داده می شود و شما می توانید  قیمت را تغییر داده و ذخیره کنید. بنابراین اگر شما در فاکتور قیمت را تغییر دهید بر روی فاکتورهای ثبت شده قبل تاثیری نخواهد داشت.

 جهت افزایش تعداد هر محصول به دو شیوه مختلف میتوان اقدام کرد:

  1. چنانچه محصولی از قبل خریداری شده و یا از دوره های قبل در انبار آموزشگاه موجود بوده و اکنون نیاز به ثبت فاکتور نیست بایستی از منوی "عملیات مالی > سند افتتاحیه > جدول دارائی ها > ردیف موجودی کالا" اقدام نمائید.
  2. حال فرض کنیم محصول به تازگی خریداری شده و باید اسناد مالی لازم نیز ثبت شود (فاکتورهای خرید محصول)؛ در اینصورت ابتدائا مشخصات فروشگاه مربوطه را بعنوان یک شخص از منوی "عملیات موسسه > اشخاص > تب سایر اشخاص" در سامانه وارد کرده و فاکتور خرید ثبت نمائید.
نکات تکمیلی :
  • با تعریف هر کالا یک کد تفصیل حسابداری در بخش مربوطه ایجاد شده تا مدیر بتواند آمار دقیق خرید و فروش هر کالا را از طریق گردش آن مشاهده کند.
  • اگر محصولی در فاکتوری قرار بگیرد امکان حذف آن وجود ندارد.
  • اگر از محصولی استفاده نمی کنید بهتر است وضعیت آن را به حالت آرشیو تغییر دهید.
  • اگر نام محصول فروخته شده ای را تغییر دهید، در فاکتورهای قبلی نیز نام تغییر می کند. پس بهتر است اگر واقعا اشتباه وارد شده ویرایش کنید در غیر این صورت آن محصول را آرشیو کرده و یک محصول جدید اضافه کنید.
  • مبلغ میانگین هر محصول بر اساس کاردکس آن کالا (میانگین قیمت فروش هر محصول) بصورت سیستمی محاسبه شده و در لیست مشخصات هر محصول قابل مشاهده می باشد.