مدیریت محصولات نرم افزار مدیریت آموزشگاه

در این قسمت محصولات و کالاهای قابل خرید و فروش موسسه را تعریف میکنید، ابتدا می بایست گروه کالاها را تعریف کرده و مطابق با گروه اقدام به تعریف کالا نمایید، بهتر است در زمان تعریف هر کالا سطح و یا درس مرتبط با آن را هم مشخص کنید و به این روش در زمان ثبت نام برای سرعت بهتر ، سیستم محصولات مرتبط با همان دروس را به کاربر نشان می دهد و کاربر نیازی به جستجوی محصول ندارد.

بهتر است در ابتدا قیمت پایه خرید و فروش را هم مشخص کنید تا در زمان ثبت فاکتور خرید و فروش قیمت کالا درج شود.

با تعریف هر کالا یک کد تفصیل حسابداری در بخش مربوطه ایجاد شده تا مدیر بتواند آمار دقیق خرید و فروش هر کالا را از طریق گردش آن مشاهده کند.

توضیح کامل ثبت فاکتور خرید و فروش در بخش عملیات مالی، فاکتور خرید و فروش آمده است.