حواله انتقال وجه بین شعب

حواله انتقال وجه بین شعب

 

 انتقال وجه بین شعب به شما این امکان را می دهد موجودی را از صندوق، بانک و یا حساب های دریافتنی یک شعبه به معادل آنها در شعبه دیگر انتقال دهید.

برای ثبت حواله انتقال وجه بین شعب کافیست شعبه انتقال دهنده وجه، در این بخش بر روی دکمه  کلیک کرده و اطلاعات لازم را مطابق تصویر زیر تکمیل نماید.

Help photo
نکته

انتقال وجه بین شعب فقط به سه شکل انجام می شود:

  1. از بانک به بانک
  2. از حساب های دریافتنی به حساب های دریافتنی
  3. از صندوق به صندوق

در واقع به محض انتخاب حساب در شعبه انتقال دهنده، به صورت خودکار حساب مربوطه در شعبه دریافت کننده نیز نمایش داده می شود.

Help photo