تعریف دپارتمان ، مقطع، سطح در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

در این قسمت دپارتمان ها، مقاطع و سطوح مورد نیاز آموزشگاه ها تعریف می گردد.

ابتدا می بایست دپارتمان ها تعریف شود. بسته به آموزشگاههای مختلف تعریف این قسمت متفاوت است، عموما تعریف دپارتمان بر اساس شاخه اصلی دوره های موسسه صورت می گیرد. به عنوان مثال در آموزشگاه های زبان بر اساس زبان های تدریس، دپارتمان زبان انگلیسی، فرانسه، آیلتس و ... ، در آموزشگاه های فنی و حرفه ای دپارتمان کامپیوتر، حسابداری، گرافیک و ...  بعضی از آموزشگاهها  دپارتمانها را بر اساس سن و یا جنسیت دسته بندی می کنند، مثلا دپارتمان بزرگسالان، کودکان، پسران ، دختران و ...

پس از تعریف دپارتمان امکان ویرایش و یا حذف آن ( در صورتی که اطلاعات دپارتمان در جای دیگری از نرم افزار استفاده نشده باشد) وجود دارد. برای عدم نمایش دپارتمان می بایست آن را به حالت آرشیو تبدیل کنیم.

پس از تعریف دپارتمان مقاطع مربوط به هر دپارتمان را تعریف میکنیم، معمولا دسته بندی مقاطع بر اساس مهارت یا سن انجام می گیرد، برای آموزشگاه های زبان دسته بندی مقطع به صورت مبتدی ، متوسطه ، پیشرفته و یا معادل لاتین هر یک و یا بصورت گروه کتابی که در چند ترم تدریس میشود در نظر گرفته می شود. برای سایر آموزشگاه نیز به همین ترتیب است و بر اساس مهارت تعریف مقطع انجام میشود.

پس از تعریف مقطع می بایست سطوح یا دروس را تعریف کنیم، تعریف سطح / درس مهمترین قسمت این بخش است زیرا از این سطوح در بسیار از بخش های برنامه استفاده می شود مانند تعریف کد کلاس، تعیین سطح ، پیش ثبت نام، قالب نمرات و ... برای همین تعریف سطح یا درس اهمیت بالایی دارد.

معمولا تعریف درس بر اساس عنوان کتاب در نظر گرفته میشود و مشخصات آن مانند تعداد جلسه، قیمت پایه، و سطح پیش نیاز نیز می بایست مشخص شود.

انتخاب سطح پیش نیاز به این دلیل است که تا زمانی که فردی از سطح پیش نیاز نمره قبولی نگرفته باشد نمیتواند دوره بعدی را ثبت نام کند. قیمت پایه هم در زمان ثبت کد کلاس به کاربر پیشنهاد داده میشود تا سرعت ثبت کد کلاس بالاتر برود.

در تعاریف دپارتمان، مقطع، سطح خیلی دقت کنید به دلیل اینکه پس از اینکه از این موارد در جایی استفاده شود دیگر امکان حذف آنها وجود ندارد و فقط میتوانید آن ها را ویرایش کنید. ترجیحا اگر از سطحی در قسمت استفاده شده آن را ویرایش نکنید مگر اینکه غلط املایی وجود داشت و حدالامکان سطح اشتباه را آرشیو کرده و سطح جدید تعریف کنید. در نظر داشته باشید اگر سطحی که درجایی قبلا استفاده شده، ویرایش شود تمام آن قسمت ها با سطح ویرایش شده شناخته میشوند و این میتواند در آینده کاربر را دچار سردرگمی نماید.

تعریف دپارتمان، مقاطع و سطح بصورت عمومی برای موسسه تعریف می شوند و برای تمامی شعب قابل استفاده می باشند.