دریافت وجه متفرقه

دریافت وجه متفرقه

 

 دریافت وجه عموما ماهیت درآمدزایی برای آموزشگاه دارد مانند :دریافت وجه از بابت ثبت نام ، فروش محصول ، آزمون و ...

چنانچه ریز حساب مدنظر شما ، در گروه حسابی غیر از درآمد باشد ؛ می توانید " دریافت وجه از : سایر " ثبت کنید.

Help photo

زمانی که شما دریافت وجه از بابت درآمد ثبت می کنید .در لیست درآمد تمام حساب های معین و تفصیلی که در گروه حساب درآمد هست به شما نمایش داده می شود.بنابراین اگر حسابی مدنظر شما هست که به صورت پیش فرض در سیستم وجود ندارد می توانید از " منوی اطلاعات پایه > ردیف جدول حساب ها(کل و معین) / حساب های تفصیلی" با زدن دکمه اضافه کنید.

Help photo

  و زمانی که سایر را انتخاب می کنید تمام حساب های معین به غیر از معین های درآمد ،نمایش داده می شوند.

ثبت سند دریافت وجه

Help photo

  شرح و توضیحات سند در این قسمت ثبت می شود.

دریافت وجه به سه شکل صورت می گیرد

 وجه نقد : اگر مبلغ به صورت نقدی دریافت می شود از این قسمت باید ثبت کنید؛ مبلغ دریافتی را وارد کرده و انتخاب نمائید که این وجه در کدام صندوق ثبت شود.

همانطور که در "راهنمای صندوق / بانک " توضیح داده شد بهتر است برای هر یک از پرسنل صندوقی جداگانه تعریف شود تا دریافتی های هر شخص از گردش مالی صندوق مختص او مشخص شود.

پس از ثبت مبلغ و انتخاب صندوق بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

  فیش بانکی : اگر مبلغ به صورت فیش بانکی و یا توسط کارتخوان پرداخت شود باید از این قسمت ثبت کنید. مبلغ و شماره فیش را وارد کرده و از لیست بانک ها، بانکی که مبلغ به آن واریز شده است را انتخاب می کنید.

پس از ثبت مبلغ و انتخاب بانک بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

  چک : چنانچه مبلغ را به صورت چک دریافت می کنید، کلیه اطلاعات مربوط به چک را وارد کرده و در نهایت ثبت کنید.

  دریافت چک از : در این قسمت صادر کننده چک را از لیست اشخاص انتخاب می کنیم.

 

نکته
  • نمایش بانک و صندوق به پرسنل منوط به آن است که در لیست کاربران آن بانک و صندوق تعریف شده باشند، علاوه بر اینکه باید از قسمت تعیین سطح دسترسی به ثبت سند نیز دسترسی داشته باشند.
  • برای ویرایش و یا حذف هر سند دریافت می توان از بخش " عملیات مالی > لیست دریافت ها" اقدام نمود.
  • در نظر داشته باشید ویرایش و یا حذف اسنادی که مربوط به سال مالی گذشته باشند امکان پذیر نمی باشد.