ماژول گالری تصاویر

ماژول گالری تصاویر

 

در این قسمت به معرفی ماژول گالری تصاویر می پردازیم.

Help photo

 
 مشابه سایر ماژول ها برای این ماژول هم یک گروه گالری تصاویر پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه تصاویر خود را قرار دهید و یا با استفاده از دکمه  گروه های دلخواه خود را ایجاد کنید.
 در هر گروه، جهت ایجاد کردن تصویر جدید کافیست بر روی دکمه کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید (عنوان در این قسمت اجباری می باشد).
 شما می توانید گالری تصاویر خود را به صورت تو در تو ایجاد کنید.
 اولین تصویر ایجاد شده در سطح اول گالری قرار می گیرد. اگر بخواهید تصاویر دیگری را در سطح اول گالری خود قرار دهید باید با استفاده از دکمه انتخاب های خود را لغو کرده و با کلیک بر روی دکمه تصویر جدید را در سطح اول قرار دهید.
 
Help photo
 
 
 
حال اگر بخواهید تصویر شما زیرمجموعه ای داشته باشد می توانید با انتخاب تصویر مورد نظر که در سطح اول قرار دارد و کلیک بر روی گزینه تصاویر زیر مجموعه را اضافه کنید.
 
Help photo
 
 
 

به همین صورت می توانید برای زیرمجموعه های خود نیز زیرمجموعه ایجاد کنید تا گالری تصاویر تو در تو برای شما نمایش داده شود.

 
Help photo
 
 
 
نکته
  • می توانید سطح های مختلف خود را ترتیب بندی کنید.
  • طریقه نمایش گالری تصاویر در سایت به صورت 3 سطح در یک سطر می باشد.
  • برای حذف یک سطح به صورت کلی ابتدا باید زیرمجموعه های آن سطح حذف شود.
 
 
 
گروه گالری تصاویر شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.
 
Help photo
 
Help photo