برنامه روزانه در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

برنامه روزانه

 

در این قسمت برنامه روزانه موسسات آموزشی نمایش داده می شود.

 بهترین روش برای حضور و غیاب اساتید و دانش آموزان استفاده از برنامه روزانه است ، ابتدا تاریخ روز مورد نظر را وارد کرده و بر روی دکمه نمایش کلیک می کنید.

Help photo

سپس لیست تمام جلسات در آن تاریخ نمایش داده می شوند و با کلیک بر روی هر کدام فراگیران آن جلسه نمایش داده می شوند.

Help photo

 

 در صورتی که پرسنل حضور و غیاب را انجام دهند میتوانند تاخیر و یا غیبت مدرس را هم مشخص کنند.

 امکان حضور و غیاب دانش آموزان توسط پرسنل و اساتید امکان پذیر است و فقط کافی است فرد غایب را مشخص کنند و یا تاخیر فرد مربوطه را مشخص کنند.

نکات تکمیلی :
  • پس از هر بار ثبت حضور و غیاب در صورتی که مدیر در بخش تنظیمات آموزشگاه > تنظیمات پیامک مشخص کرده باشد که پس از حضور و غیاب برای افراد و والدین آنها پیامک ارسال شود، اینکار بلافاصله انجام می شود.