ماژول مهلت تخفیف

ماژول مهلت تخفیف

 

در این قسمت به معرفی ماژول مهلت تخفیف می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز یک گروه مهلت تخفیف پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، تخفیف خود را قرار دهید و یا با استفاده از دکمه گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 
Help photo
 به صورت پیش فرض یک مهلت تخفیف در اختیار شما قرار گرفته است که در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شود. با استفاده از دکمه  و  می توانید ویرایش و یا حذف کنید.
 
 
 
 جهت ایجاد مهلت تخفیف جدید کافیست بر روی دکمه کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.
 
Help photo
 
  ثبت شرح تخفیف اجباری می باشد.
  ماژول تخفیف با دکمه ای می تواند به دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته وصل شود. در این قسمت میتوانید لینک و متن دکمه را وارد کنید.
  از این قسمت می توانید تاریخ و ساعت پایان تخفیف را تعیین کنید. اگر ساعتی را برای پایان در نظر نگیرید تخفیف در ساعت 24 تاریخ پایان به پایان می رسد.
  از طر یق دکمه نیز می توانید برای تخفیف های خود تصویر انتخاب کنید.
 

نکته :

  • در هر گروه ماژول تنها یک مهلت تخفیف قرار دهید. زیرا در قسمت مدیریت صفحات تنها تخفیفی که به تازگی ثبت شده باشد را در سایت نمایش می دهد.
 
 
 
گروه مهلت تخفیف های شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.
 
Help photo