مدیریت صندوق و بانک نرم افزار آموزشگاه

تعریف صندوق و بانک برای هر شعبه متفاوت است،

هر صندوق را می توان به یک کاربر نسبت داد و با اینکار تمام موارد نقدی که در سند ثبت میشود فقط برای همان کاربر در نظر گرفته می شود و با گردش هر صندوق در واقع گردش نقدی کاربر مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف بانک هم به دو شکل است ، اگر برای ثبت تراکنش های کارت خوان در موسسه استفاده شود نباید به درگاه بانکی متصل باشد و اگر میخواهید دریافتی به صورت آنلاین باشد باید به درگاه مستقیم موسسه (در صورتی که درگاه اینترنتی دارید) و یا درگاه لنمیس (در صورتی که درگاه اینترنتی ندارید) استفاده کنید.

توجه کنید اگر بانک را تعریف کنید و تراکنشی در آن ثبت شود امکان تغییر آن به آنلاین و برعکس امکان پذیر نیست. ضمنا اگر بانک شما به درگاه بانکی مستقیم خودتان متصل است می بایست بانک مورد نظر خود را از لیست بانک ها انتخاب کنید و پارامترهای درگاه را وارد کرده و ذخیره کنید.

بانک هایی که بصورت غیر متصل به درگاه تعریف می شوند را می توان مانند صندوق به هر کاربر انتصاب داد.

اگر بانک آنلاین تعریف کنید امکان دریافت شهریه برای کاربران به صورت اینترنتی وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است اگر از درگاه لنمیس استفاه کنید می توانید تراکنش ها را (دریافت شهریه به صورت آنلاین) از طریق درگاه لنمیس انجام دهید و در هر زمان که بخواهید مبلغ آن به صورت تجمیع به حساب مدیر موسسه منتقل می گردد.