ماژول شمارنده

ماژول شمارنده

 

در این قسمت به معرفی ماژول شمارنده می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز یک گروه شمارنده پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، شمارنده خود را قرار دهید و یا با استفاده از دکمه گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 
Help photo
 به صورت پیش فرض تعدادی شمارنده در اختیار شما قرار گرفته است که در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شود. با استفاده از دکمه  و  می توانید این شمارنده ها را ویرایش و یا حذف کنید.
اگر برای شمارنده خود تصویری انتخاب کرده باشید از طریق دکمه  می توانید پیش نمایش آن را در صفحه مشاهده کنید.
 
 
 
 جهت ایجاد شمارنده جدید کافیست بر روی دکمه کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.
 
Help photo
 
  ثبت عنوان و مقدار شمارنده اجباری می باشد.
  می توانید برای شمارنده های خود ترتیب انتخاب کنید.
  از طریق دکمه نیز می توانید برای شمارنده خود تصویر قرار دهید.
 
 
 
گروه شمارنده شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.
 
Help photo