جدول حسابهای کل معین و تفصیل در نرم افزار آموزشگاه

تعریف سرفصل‌های حسابداری و جدول حساب‌ها

در نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس چهار سطح حساب وجود دارد: گروه، کل، معین و تفصیل.

با انتخاب گروه حساب ، لیست حساب های کل در زیر آن نمایش داده میشود و با انتخاب هر کل ، معین های آن در لیست سمت چپ نمایش داده می شود ، در روبروی هر معین دکمه ای وجود دارد که لیست تفصیل های آن معین را نمایش می دهد.

حساب های کل و معین که بصورت سیستمی ایجاد شده اند قابل ویرایش و حذف نیستند و مواردی که توسط کاربر اضافه می شوند را می توان ویرایش و حذف کرد.

اگر از حسابی در قسمتی از نرم افزار استفاده شود امکان حذف آن وجود ندارد. اگر از حسابی که توسط کاربر ایجاد شده در جایی استفاده شده توصیه میشود عنوان آن را تغییر ندهید مگر در مواردی که عنوان به اشتباه وارد شده است.

نکته : جدول حساب ها در تمام شعب یکسان است.

برای مشاهده  سایر امکانات حسابداری پیشرفته در لنمیس کلیک کنید