ماژول سربرگ

ماژول سربرگ

 

در این قسمت به معرفی ماژول سربرگ می پردازیم.

Help photo

مشابه سایر ماژول ها، برای این ماژول نیز یک گروه سربرگ پیش فرض در نظر گرفته شده که یا می توانید در همین گروه، سربرگ خود را قرار دهید و یا با استفاده از دکمه گروه های متفاوتی ایجاد کنید.

 
 
 
Help photo
 به صورت پیش فرض تعدادی سربرگ در اختیار شما قرار گرفته است که در صفحه اصلی سایت نمایش داده می شود. با استفاده از دکمه  و  می توانید این سربرگ ها را ویرایش و یا حذف کنید.
 
 
 
 جهت ایجاد سربرگ جدید کافیست بر روی دکمه کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.
 
Help photo
 
  ثبت عنوان خبر اجباری می باشد.
  برای متن خبر می توانید از امکانات محیط Editor برای زیباسازی، تصویر و ... استفاده کنید.
  از طر یق دکمه نیز می توانید از قالب های آماده استفاده کنید.
  می توانید برای سربرگ های خود ترتیب انتخاب کنید.
 
 
 
گروه سربرگ شما در سایت به صورت زیر نمایش داده می شود.
 
Help photo