مدیریت اعلانات نرم افزار مدیریت آموزرشگاه

بخش مدیریت اعلانات برای اطلاع رسانی کلی به افراد مختلف در پنل اصلی سامانه تحت وب و همچنین اپلیکیشن موبایل می باشد. برای اینکار می توان یک اطلاعیه را برای کلیه اساتید و یا پرسنل مشخص کرد. برای دانش آموزان باید اطلاعیه برای یک دپارتمان ، مقطع یا سطح خاص باشد و با توجه به سطوحی که فرد گذرانده مشخص می شود که آیا می تواند اطلاعیه را مشاهده کند یا خیر. در واقع اطلاعیه برای دانش آموزان بصورت هوشمند است نمایش داده می شود.

می توان برای اطلاعیه رنگ هم در نظر گرفت و همچنین زمان شروع و پایان هم اجباری است و اطلاعیه فقط در این زمان برای کاربران نمایش داده می شود.