مدیریت قالب نمرات نرم افزار آموزشگاه

قالب نمرات

یکی از قسمت های مهم و حساس نرم افزار تعریف قالب نمرات است، این قسمت می بایست با دقت تکمیل شود تا کاربران در آینده دچار سردرگمی نشوند.

جهت تعریف قالب نمره کافیست بر روی دکمه   کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را طبق تصویر زیر تکمیل نمایید.

 
Help photo

 برای ایجاد قالب نمره جدید،ابتدا باید مشخص شود نحوه محاسبه نمرات به چه صورت خواهد بود.

 حداقل نمره قبولی در این قسمت تعریف می شود . به طور مثال اگر سقف نمره 100 تعیین شود و نمره قبولی 70 ؛ به این معنی است نمراتی که در بازه 70 تا 100 هستند قبول در نظر گرفته می شوند.

 در این بخش بازه مشروطی تعریف می شود. (از این نمره تا نمره قبولی مشروط است)

 تعداد سقف غیبت غیر مجاز ، در صورت لزوم مشخص می شود.

 در این قسمت مشخص می شود که این ساختار مربوط به کدام دپارتمان / مقطع / سطح می باشد.

 در نهایت نحوه ذخیره سازی را تعیین می کنیم ؛ چنانچه قالب برای یک سطح خاص تعریف شده است ، نحوه ذخیره سازی را " سطح انتخابی " و در صورتی که مقطع مورد نظر است نحوه ذخیره سازی را بر روی " سطوح مقطع انتخابی " و در صورتی که کل دپارتمان مدنظر است نحوه ذخیره سازی را " سطوح دپارتمان انتخابی " گذاشته و بر روی کلیک میکنیم.

 
 

پس از ذخیره قالب می بایست فیلدهای نمره مشخص شود ، تعریف فیلدها را میتوان به دو صورت تکی و گروهی انجام داد.

اگر معیار های ارزیابی برای یک مقطع و یا یک دپارتمان ، مشترک است بهتر است برای سرعت کار آن را بصورت گروهی ایجاد کرد و برای اینکار بر روی دکمه کلیک می کنیم.

Help photo
 
  1.  عنوان نمره فارسی، لاتین و حداکثر مقدار را وارد کرده و بعد بر روی دکمه کلیک می کنیم، تعریف تمام فیلدها که به اتمام رسید با توجه به نحوه ذخیره سازی بر روی دکمهکلیک می کنیم تا فیلدها بر روی قالب نمرات قرار گیرند.هیچ محدودیتی در تعداد فیلدها وجود ندارد.
  2. در این قسمت مشخص می کنیم که فیلد های تعریف شده مربوط به "سطوح یک دپارتمان " هستند یا "سطوح یک مقطع".
نکات تکمیلی
  • در صورتی که در قالب ، تعداد غیبت غیر موجه را مشخص کرده باشید میتوانید در زمان ثبت هر فیلد تعیین کنید که بر روی کدام فیلد اثر بگذارد ، در واقع اگر کلید " غیبت بیش از حد مجاز باعث صفر شدن نمره این فیلد شود " فعال باشد و در صورتی که در زمان ثبت نمره فرد بیش از حد مجاز غیبت کرده باشد بصورت خودکار این فیلد صفر در نظر گرفته میشود.
  • حتما تعریف قالب نمرات را با دقت انجام دهید و تا زمانی که از صحت آن اطمینان ندارید اقدام به ثبت نمره نکنید، به دلیل اینکه اگر ثبت نمره ای بر روی قالب صورت گیرد امکان ویرایش و یا حذف آن قالب وجود ندارد.