مدیریت قالب نمرات نرم افزار آموزشگاه

یکی از قسمت های مهم و حساس برنامه تعریف قالب نمرات است، در واقع این قسمت می بایست با دقت تکمیل شود تا کاربر در آینده دچار سردرگمی نشود.

قالب نمره برای هر سطح می تواند متفاوت باشد ولی بیشتر موسسات قالب نمره آن ها برای هر مقطع یکسان است (یعنی سطوح یک مقطع قالب نمره یکسان دارند) و برخی ها هم برای دپاتمان یکسان است یعنی همه سطوح یک قالب نمره دارند.

ابتدا یک قالب جدید را ایجاد کرده و مشخص میکنیم حداقل نمره قبولی و همچنین نحوه محاسبه ان به چه صورت است، پس از اگر موسسه شرایط مشروطی داشت بازه آن را هم مشخص میکنیم و تعداد سقف غیبت غیر مجاز را در صورت لزوم مشخص میکنیم. در پایان نحوه ذخیره سازی را مشخص میکنیم و چنانچه این قالب برای همین سطح است نحوه ذخیره سازی را " سطح انتخابی " می گذاریم و در صورتی که مقطع مورد نظر است نحوه ذخیره سازی را " سطوح مقطع انتخابی " می گذاریم و در صورتی که کل دپارتمان مدنظر است نحوه ذخیره سازی را " سطوح دپارتمان انتخابی " می گذاریم و بر روی ذخیره کلیک میکنیم.

پس از دخیره قالب می بایست فیلدهای نمره را مشخص کنیم، برای تعریف فیلدها میتوانیم به صورت تکی و هم بصورت گروهی این کار را انجام دهیم، اگر قالب فیلدهای ما برای یک مقطع و یا یک دپارتمان است بهتر است برای سرعت کار آن را بصورت گروهی ایجاد کنیم و برای اینکار بر روی دکمه " ثبت گروهی فیلد قالب نمره " کلیک میکنیم.

باید عنوان نمره فارسی، لاتین و حداکثر مقدار را وارد کنیم و بعد بر روی دکمه افزودن کلیک کنیم، تعداد فیلدها که تمام شد با توجه به نحوه ذخیره سازی بر روی دکمه ثبت کلیک می کنیم تا فیلدها بر روی قالب نمرات قرار گیرند.هیچ محدودیتی هم در تعداد فیلدها وجود ندارند.

در صورتی که در قالب تعداد غیبت غیر موجه را مشخص کرده باشید میتوانید در زمان ثبت هر فیلد مشخص کنید که روی کدام فیلد اثر بگذارد ، در واقع اگر کلید " غیبت بیش از حد مجاز باعث صفر شدن نمره این فیلد شود " را روشن کنیم و در صورتی که در زمان ثبت نمره فرد بیش از حد مجاز غیبت کرده باشد بصورت خودکار این فیلد صفر در نظر گرفته میشود.

متذکر میشویم حتما تعریف قالب نمرات را با دقت انجام دهید و تا زمانی که از صحت آن اطمینان نداشتید اقدام به ثبت نمره نکنید، به دلیل اینکه اگر ثبت نمره ای بر روی قالب صورت گیرد امکان ویرایش آن قالب و یا حذف آن وجود ندارد.

برای مشاهده مقاله امکانات آزمون آنلاین در لنمیس کلیک کنید