مدیریت معرف ها نرم افزار مدیریت آموزرشگاه لنمیس

یکی از راه های بازاریابی برای موسسات استفاده از بازاریاب ها است که در نرم افزار لنمیس به عنوان معرف استفاده شده است ، در واقع برای هر ثبت نامی که انجام می شود معرف آن هم مشخص می شود و با توجه به درصدی که برای وی در نظر گرفته شده نرم افزار سهم او را محاسبه می کند.

برای ثبت معرفین ابتدا می بایست مشخصات وی را در بخش اشخاص -> سایر اشخاص وارد کرده و پس از آن از منوی امکانات ، مدیریت معرفین را باز می کنید ، بر روی جدید کلیک کرده و شخص را انتخاب می کنید (دقت کنید حتما شخص مربوطه باید در بخش سایر اشخاص تعریف شده باشد) و سپس درصد را برای او مشخص می کنید (درصد را می توانید بعدا تغییر دهید و تغییر آن بر روی ثبت نام هایی که قبلا انجام شده تاثیری ندارد مگر اینکه ثبت نام را ویرایش کرده و مجدد ثبت کنید ، در این حالت با درصد جدید که مشخص کردید سهم معرف محاسبه می شود).

پس از مشخص کردن درصد می توانید تخفیف دانش آموز را هم مشخص کنید ، در واقع فقط تخفیفات زمان دار که ویژه ثبت نام آنلاین است را می توانید انتخاب کنید. در صورتی که این تخفیف را انتخاب کنید اگر دانش آموز ثبت نام انجام دهد و از کد تخفیفی که به معرف مرتبط است استفاده کند هم تخفیف مربوطه برای او لحاظ می شود و هم درصد پورسانت معرف محاسبه می شود.

کاربرد روش فوق برای زمانی که به عنوان مثال با مدرسه ای قرارداد بسته می شود و مدیر آن مدرسه به عنوان معرف انتخاب می شود و کد تخفیف هم به وی داده میشود که در اختیار دانش آموزان خود قرار دهد و با این روش مدیر تلاش می کند که دانش آموزان بصورت آنلاین ثبت نام کنند و از این کد تخفیف استفاده کنند. از این طریق هم دانش آموزان تخفیف گرفته اند و هم مدیر پورسانت دریافت می کند. بنابراین این روش می تواند تاثیر خوبی در جذب دانش آموزان داشته باشد.