سند افتتاحیه نرم افزار آموزشگاه

سند افتتاحیه

 

 سند افتتاحیه یکی از انواع اسناد حسابداری می باشد، که در آغاز دوره مالی جدید ثبت شده و مانده حساب های دوره مالی قبل در آن ثبت می شود.

در واقع سند افتتاحیه به بخشی از سیستم حسابداری مجموعه اطلاق می‌شود که از آن، برای ثبت و بررسی دوره‌های مالی مختلف، استفاده می‌شود. با استفاده از سند افتتاحیه، آموزشگاه ها می‌توانند با شروع هر دوره جدید، ارزش مالی همه حساب‌های آموزشگاه و واحد مورد نظر خود را ثبت نمایند و آن را پیگیری کنند. لازم به ذکر است که در این بخش، باید بدهکار و بستانکار، مساوی باشد.

Help photo

 یکی از قسمت های مهم در بخش حسابداری سند افتتاحیه و یا اول دوره می باشد، در این سند می توان کلیه مقدارهای اولیه حسابهای ترازنامه را مشخص کرد. معمولا ورود اطلاعات در این بخش در زمان ابتدای ورود اطلاعات نرم افزار انجام می شود.

 در زمان بستن سال مالی تمامی مانده حساب های ترازنامه ای از طریق سند افتتاحیه به سال مالی جدید منتقل شده و امکان ویرایش آنها از طریق سند افتتاحیه وجود دارد.

نکته
  • جهت ثبت مقادیر اول دوره برای تمامی حسابها اعم از دارائی ها و یا بدهی ها کافیست بر روی ردیف مربوطه کلیک کرده و با افزودن سطر های لازم و انتخاب آیتم های مد نظر؛ مقادیر اولیه را ثبت نمائید.
  • بعنوان مثال افزایش موجودی اولیه صندوق به شکل زیر انجام میشود.

 برای ثبت موجودی اول دوره هر صندوق، مسیر زیر را طی کنید.

 ابتدا بر روی دکمه کلیک کرده تا بتوان صندوق مورد نظر را انتخاب کرد.

 از لیست صندوقها (تعریف شده از منوی اطلاعات پایه > صندوق/بانک)، صندوق مورد نظر را انتخاب نمائید.

 مبلغ اولیه موجودی صندوق را ثبت کنید.

پس از ثبت اطلاعات و موارد فوق کافیست بر روی دکمه کلیک کنید.

Help photo