پارامترهای حقوق نرم افزار آموزشگاه

پارامترهای حقوق

 

در این قسمت پارامترهای حقوق پرسنل و اساتید تعریف می گردد.

توجه کنید این تعاریف به صورت کلی در نظر گرفته شده و برای هر یک در سرفصل حقوق، یک حساب تفصیل ایجاد می شود.

در اینجا به صورت پیش فرض پارامترهایی قرار گرفته که مبالغ آن مشخص نشده و می بایست توسط مدیر یا پرسنل تعیین شوند.

Help photo

در این بخش مزایا و کسورات مشخص شده که در زمان صدور صورتحساب حقوق برای پرسنل یا اساتید نمایش داده می شود و شما می توانید برای هر صورتحساب مبالغ آن را تغییر داده و ثبت کنید.

 

جهت اضافه کردن پارامتر حقوق جدید کافیست بر روی دکمه   کلیک کرده و اطلاعات مربوطه را مطابق تصویر زیر تکمیل کنید.

با توجه به سربرگ مورد نظر ( پارامترهای حقوق پرسنل یا پارامترهای حقوق اساتید) اقدام به تعریف هر پارامتر کرده و عنوان هر یک ، نرخ پایه و نوع مزایا یا کسورات آن را مشخص کنید.

Help photo

 

پس از اینکه پارامترهای حقوق مشخص شد می توانید برای هر فرد از قسمت اشخاص  و از طریق دکمه  پارامترهای مد نظر را بصورت موردی اضافه کنید و یا اگر تمام پارامترها شامل آن فرد می شود کافیست بر روی دکمه  کلیک کنید.

  1. برای اساتید ( ستون عملیات شخص > دکمه  )
  2. برای پرسنل ( ستون عملیات شخص > دکمه  > پارامترهای حقوق پرسنل ) 

 

Help photo

نکات تکمیلی :
  • در زمان ایجاد یک صورتحساب حقوق جدید، اگر  مبالغ فوق را تغییر دهید آخرین تغییرات بعنوان پارامتر حقوق آن شخص انتخاب می شود و در صورتحساب جدید این تغییرات لحاظ می گردد.
  • مشابه سایر قسمت ها بعد از اینکه از پارامترهای تعریف شده در صورت حساب حقوق استفاده شد اقدام به ویرایش آن نکنید و ترجیحا مورد جدید تعریف کنید و یا اینکه مورد را از فیش حقوقی فرد حذف کرده و بعد آن را ویرایش کنید.

  • ویرایش هر بخشی باید همان ابتدای تعاریف و با دقت انجام شود تا پرسنل و یا مدیر را دچار اشتباه و مشکل نکند.