گروه - کانال پیامرسان


مدیریت گروه - کانال

 

گروه ها و کانال هایی که در محیط پیام رسان ایجاد کرده اید را از این بخش می توانید مدیریت کنید.

Help photo

گروه و کانال به سه شکل می توانید ایجاد کنید :

  1. محیط پیام رسان
  2. ایجاد گروه از " منوی عملیات موسسه > عملیات کد کلاس > سایر عملیات >ساخت گروه برای اعضای کلاس در پیام رسان "
  3. در این بخش با کلیک بر روی
Help photo

پس از انتخاب شعبه نوع ( گروه یا کانال ) را تعیین کنید ؛ برای مدیریت فضای هاست لازم است که مشخص کنید حداکثر حجم مجاز جهت ارسال فایل در گروه چه مقدار باشد.

در نهایت پس تکمیل تمام آیتم ها بر روی کلیک کنید.

پس از ایجاد گروه و کانال مدنظر خود می بایست اعضای گروه و کانال را تعریف کنید . برای این کار بر روی دکمه در ستون عملیات کلیک کنید.

در سربرگ اشخاص را می توانید بر اساس نقش در آموزشگاه و یا بر اساس ثبت نامی های یک ترم به خصوص فیلتر کرده و انتخاب کنید.

اگر نحوه نمایش بر روی "همه" باشد می توانید نقش اشخاص ( فراگیران / اساتید / پرسنل ) را انتخاب کنید پس از آن بر روی دکمه کلیک کنید تا لیست گروه اشخاص انتخابی نمایش داده شود. اشخاص مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی دکمه کلیک کنید.

Help photo

اگر نحوه نمایش را بر روی "ثبت نام شده ها " باشد می بایست ترم مورد نظر را نیز انتخاب کنید ؛ در این حالت انتخاب اشخاص صرفا از لیست فراگیران می باشد.

Help photo
نکته
  • اگر تشکیل گروه به هر طریقی غیر از توسط مدیر آموزشگاه انجام شود.برای اینکه مدیریت به این گروه و کانال دسترسی داشته باشد باید به همان روشی که در بالا توضیح داده شد به این گروه و کانال اضافه شود.