لیست پرداخت ها در نرم افزار مدیریت آموزشگاه


لیست پرداخت ها

 

 لیست پرداخت ها، شامل تمام اسناد مالی پرداختی است؛ مانند : سند پرداخت حقوق اساتید و پرسنل  ، خرید محصول ، هزینه های جاری آموزشگاه  و ...

این پرداخت ها می توانند در قالب پرداخت وجه نقدی ، پرداخت وجه به صورت فیش بانکی و چک و خرج چک باشند.

Help photo

  همانند سایر قسمت های نرم افزار می توانید از لیست پرداخت ها، با کلیک بر روی دکمه  خروجی اکسل و با کلیک بر روی دکمه  چاپ لیست را دریافت نمائید.

جهت ثبت سند پرداخت جدید از دکمه  استفاده کنید.

  با اعمال فیلتر از تاریخ تا تاریخ، می توان کلیه اسناد ثبت شده در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کرد.

  در ستون عملیات علاوه بر دکمه های ویرایش ، حذف  و چاپ ؛ دکمه ای تحت عنوان حذف اتصال  نیز وجود دارد.

 در نرم افزار لنمیس، تمامی اسناد باید به بخش مرتبط به خود متصل باشند. به طور مثال اگر وجهی بابت حقوق به حساب یکی از اساتید آموزشگاه واریز می شود، این سند بایستی به فیش محاسبه حقوق مدرس متصل باشد تا مشخص شود که مبلغ پرداخت شده بابت چه موضوعی بوده است.

در این لیست وجود دکمه  نشان می دهد که این سند اتصال لازم را دارد و چنانچه اتصال اشتباه برقرار شده است می توانید برای حذف اتصال، بر روی دکمه کلیک کنید.

برای مشاهده توضیحات تکمیلی می توانید به دکمهدر بالای همین صفحه، مراجعه کنید.

  با کلیک بر روی هر شماره سند جزئیات سند به شما نمایش داده می شود.

 

لیست نقدی ها / لیست فیش ها

 

با کلیک بر روی؛ اسنادی که در آنها مبالغ به صورت نقدی پرداخت شده اند، به شما نمایش داده می شود.

همچنین با استفاده از دکمه میتوانید اسنادی که مبالغ آنها به صورت فیش بانکی پرداخت شده اند را مشاهده کنید.

اقداماتی که شما در این بخش می توانید انجام دهید شامل موارد زیر می شود:

  1. فیلتر بر اساس بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)
  2. بررسی لیست های ثبت شده در ترم جاری
  3. دریافت خروجی اکسل و چاپ لیست سند های حسابداری
نکته
  • این دو لیست صرفا جنبه گزارش گیری داشته و عملیاتی از این دو قسمت نمی توانید انجام دهید.