لیست دریافت ها در نرم افزار آموزشگاهی


لیست دریافت ها

لیست دریافت ها، شامل تمام اسناد مالی دریافتی است ؛ مانند : سند دریافت وجه ثبت نام  ، فروش محصول ، آزمون  و ...

این دریافت ها می توانند در قالب دریافت وجه نقدی ، دریافت وجه به صورت فیش بانکی و چک باشند.

Help photo

  همانند تمام بخش های نرم افزار می توانید از لیست دریافت ها ، با کلیک بر روی دکمهخروجی اکسل و با کلیک بر روی دکمهچاپ لیست را دریافت کنید.

با کلیک بر روی دکمهمی توانید سند دریافت جدید ثبت کنید.

 

  با اعمال فیلتر از تاریخ تا تاریخ می توان تمام اسناد ثبت شده در یک بازه زمانی خاص را مشاهده کرد.

 

  در ستون عملیات علاوه بر دکمه های ویرایش، حذفو چاپ؛ دکمه ای وجود دارد تحت عنوان حذف اتصال

در نرم افزار تمامی اسناد باید به بخش مرتبط به خود متصل باشند.به طور مثال اگر سند دریافت وجهی بابت ثبت نام یک شخص ثبت می شود حتما باید به سند ثبت نام مربوطه متصل باشد تا کاملا مشخص شود که مبلغ دریافت شده بابت چه موضوعی بوده است.

در این لیست وجود دکمه نشان می دهد که این سند اتصال لازم را دارد و چنانچه اتصال اشتباه برقرار شده است می توانید برای حذف اتصال بر روی دکمهکلیک کنید.

برای مشاهده توضیحات تکمیلی می توانید به دکمهدر بالای همین صفحه ، مراجعه کنید.

 

  با کلیک بر روی هر شماره سند جزئیات سند به شما نمایش داده می شود.

 

لیست نقدی ها / لیست فیش ها

با کلیک بر روی؛ اسنادی که در آنها مبالغ به صورت نقدی دریافت شده اند ، به شما نمایش داده می شود.

و همینطور با کلیک بر رویمیتوانید اسنادی که مبالغ آنها به صورت فیش بانکی دریافت شده اند را مشاهده کنید.

اقداماتی که شما در این بخش می توانید انجام دهید شامل :

  1. فیلتر بر اساس بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)
  2. بررسی لیست های ثبت شده در ترم جاری
  3. دریافت خروجی اکسل و چاپ لیست سند های حسابداری
نکته
  • این دو لیست صرفا جنبه گزارش گیری داشته و عملیاتی از قسمت نمی توانید انجام دهید.