لیست اسناد حسابداری نرم افزار آموزشگاه

لیست اسناد حسابداری

 

 در این لیست، کلیه اسناد حسابداری اعم از دستی و یا خودکار (دریافت، پرداخت و سایر) نمایش داده می شوند.

 اقداماتی که شما در این بخش می توانید انجام دهید شامل موارد زیر می باشد: 

  1. فیلتر بر اساس بازه زمانی (از تاریخ تا تاریخ)
  2. بررسی لیست های ثبت شده در ترم جاری
  3. دریافت خروجی اکسل و چاپ لیست سند های حسابداری

نکته مهم :

امکان حذف یا ویرایش اسناد خودکار را از این قسمت ندارید. در صورت لزوم جهت حذف و ویرایش، می بایست به لیست دریافت ها و پرداخت ها مراجعه کنید.

Help photo

 با کلیک بر روی شماره سند، می توانید جزئیات سند را مطابق تصویر زیر مشاهده کنید.

Help photo

 

ایجاد سند حسابداری مرکب

 

 به اسنادی که دارای بیش از دو صورت مالی (آرتیکل) باشند، سند مرکب گفته می‌شود. در این نوع سند حسابداری، امکان ثبت چندین بدهکار و چندین بستانکار به صورت همزمان وجود دارد.

در حسابداری و ثبت سند مرکب بهتر است که تمام حسابهای بدهکار قبل از حسابهای بستانکار به ثبت برسند.

نکته بسیار مهم
  • در زمان ایجاد سند حسابداری مرکب باید نهایت دقت به کار برده شود چرا که اگر اشتباه ثبت شود تراز مالی به هم خورده و در زمان بستن سال مالی دچار مشکل خواهید شد؛ خصوصا اگر ماهیت حساب اشتباه ثبت شود. در واقع میزان بدهی و درآمد به درستی نمایش داده نمی شود.
  • بهتر است که ثبت اسناد مرکب توسط حسابدار انجام شود.

اسناد مرکب را می توان به سه دسته تقسیم کرد

  1. یک حساب بدهکار و چند حساب بستانکار
  2. چند حساب بدهکار و یک حساب بستانکار
  3. چند حساب بدهکار و چند حساب بستانکار

 

نکته مهم
  • در این حالت مهم نیست از چند حساب در ستون بدهکار و بستانکار استفاده می کنید؛ ولی می بایست تمامی حساب ها در انتهای ستون بدهکار و ستون بستانکار، مجموع برابر داشته باشند؛ در واقع اگر مجموع حساب های بدهکار و بستانکار با هم تراز نباشند اجازه ثبت به شما داده نخواهد شد.
 
Help photo

 پس از ثبت سند، امکاناتی در ستون عملیات قرار می گیرد که به شما برای چاپ ،کپی، ویرایش و حذف سند دسترسی می دهد.

Help photo

 

 

حذف و ویرایش سند حسابداری مرکب

 

 برای حذف و ویرایش اسناد حسابداری مرکب (اسناد دستی) می توانید از " لیست اسناد حسابداری > ستون عملیات " اقدام بفرمایید.

برای ویرایش سند بر رو دکمه  و برای حذف سند بر روی دکمه  کلیک کنید.