کاردکس کالا


کاردکس کالا

 

 در کاردکس کالا، محصولاتی که از منوی " اطلاعات پایه > محصولات " ثبت کرده اید و گردش مالی داشته اند نمایش داده می شوند.

Help photo

4 راه برای ورود و افزایش موجودی محصولات وجود دارد.

( ورود کالا با رنگ آبی نمایش داده می شود)

  1. خرید ( برای مشاهده توضیحات تکمیلی به دکمهدر بالای صفحه مراجعه کنید.)
  2. افزودن موجودی از سند افتتاحیه ( برای مشاهده توضیحات تکمیلی به دکمه در بالای صفحه مراجعه کنید.)
  3. حواله دریافت: با ثبت حواله خروجی کالا بین شعب از منوی " عملیات مالی"، موجودی کالا در شعبه دریافت کننده افزایش پیدا می کند.
  4. برگشت از فروش: اگر n تعداد از محصولی برگشت بخورد و فاکتور برگشت از فروش ثبت شود، n تعداد به موجودی آن محصول اضافه می شود؛ در واقع موجودی که با فروش محصول کسر شده بود مجددا به موجودی افزوده می گردد.
 
 
 

3 راه برای خروج و کاهش موجودی محصولات وجود دارد.

( خروج کالا با رنگ قرمز نمایش داده می شود)

  1. فروش ( برای مشاهده توضیحات تکمیلی به دکمه در بالای صفحه مراجعه کنید.)
  2. حواله انتقال: با ثبت حواله خروجی کالا بین شعب از منوی " عملیات مالی"، موجودی کالا در شعبه انتقال دهنده کالا، کاهش پیدا می کند.
  3. برگشت از خرید: اگر n تعداد از محصولی که خریداری کرده بودیم عودت داده شود(در واقع فاکتور برگشت از خرید ثبت شود)، n تعداد از موجود محصول کاسته می شود. بنابراین موجودی که با خرید محصول اضافه شده بود مجددا از موجودی کاسته می شود.
 
 
 

 ستون موجودی تعدادی: پس از ورود و خروج هایی که برای این محصول اتفاق افتاده است در نهایت موجودی فعلی کالا را می توانید از این قسمت مشاهده کنید.

 ستون میانگین قیمت: به هنگام خرید و افزایش موجودی یک محصول ممکن است با چند قیمت متفاوت همراه باشد، در این ستون میانگین تمام قیمت های ثبت شده نمایش داده می شود.

 ستون موجودی ریالی: موجودی ریالی برابر است با موجودی تعدادی ضرب در میانگین قیمت.

 
 
 

ستون گردش: با کلیک بر روی دکمه  ، تمام عملیات ورود و خروج کالا به همراه جزئیات به شما نمایش داده می شود.

Help photo
نکته
  • از آنجایی که موجودی محصولات به تفکیک شعب میباشد؛ کاردکس کالا نیز به تفکیک شعبه می باشد.