ثبت نام و پیش ثبت نام در نرم افزار مدیریت آموزشگاه

پیش ثبت نام توسط پرسنل

 

 انجام پیش ثبت نام برای مواقعی است که کلاسی برای دانش آموزان تشکیل نشده و در واقع با این کار اگر تعداد پیش ثبت نامی ها به حد نصاب رسید کلاس تشکیل می شود و افراد ثبت نام قطعی انجام می دهند.

کاربرد دیگر پیش ثبت نام زمانی است که دانش آموزان میخواهند زودتر از موعد ثبت نام کنند، در واقع قبل از پایان ترم با توجه به اینکه وضعیت قبولی آنها مشخص نشده و کلاسی تعریف نشده نمیتوان ثبت نام قطعی انجام داد، بنابراین افراد در سطح مورد نظر پیش ثبت نام می کنند تا پس از پایان ترم ثبت نام قطعی انجام دهند.

برای انجام فرآیند پیش ثبت نام باید از " اشخاص > تب فراگیران > ستون عملیات > دکمه  " اقدام کنید .

Help photo

1. ابتدا باید سطح مورد نظر را انتخاب و بر روی  کلیک کنید.

2. پس از انتخاب سطح میتوان میزان تخفیف مورد نظر را در صورتی که فرد بخواهد ثبت نام قطعی انجام دهد مشخص کرد.

3. در صورتی که فرد باید مبلغی هم بابت پیش ثبت نام پرداخت کند ، در سند دریافتی که در پایین فرم قرار دارد ثبت کنید . با ثبت سند دریافت در این فرم وضعیت مالی این پیش ثبت نام هم مشخص می شود.

4. پس از انجام این موارد بر روی دکمه کلیک کنید.

 

توجه داشته باشید در صورتی که بخواهید پیش ثبت نامی را ویرایش و یا حذف کنید باید بر روی " ستون عملیات > دکمه سایر عملیات  > لیست پیش ثبت نامی ها " کلیک کرده و پیش ثبت نام مربوطه را ویرایش یا حذف کنید، در بخش لیست پیش ثبت نام ها توضیحات کامل این قسمت آورده شده است.

نکته

  • انجام پیش ثبت نام هیچ سابقه مالی برای فرد ایجاد نمی کند و مبلغ سطح و تخفیف تعلق گرفته صرفا جهت گزارش گیری احتمالی است.

در هنگام انجام ثبت نام قطعی ، پیغام زیر به شما نمایش داده می شود و در صورت تایید ؛ سند مالی مربوط به پیش ثبت نام به ثبت نام منتقل شده و از لیست پیش ثبت نام ها خارج می شود.

Help photo

پیش ثبت نام آنلاین توسط فراگیر

 

  فراگیران نیز می توانند از طریق پنل خود " پرتال / آموزشگاه من " پیش ثبت نام آنلاین را انجام داده و  بر اساس درصد قابل پرداختی که شما در " منوی عملیات موسسه > تنظمات آموزشگاه > سربرگ ثبت نام > تنظیمات پیش ثبت نام " مشخص کرده اید و با استفاده از درگاه اینترنتی، پرداخت را انجام دهند.

Help photo

 

راهنمای ویدیوئی پیش ثبت نام