دریافت و پرداخت وجه بصورت آنلاین در نرم افزار آموزشگاه

در بخش اشخاص جهت سهولت عملیات دریافت و پرداخت در لیست اشخاص و در بخش عملیات امکان دریافت و یا پرداخت وجه به صورت متفرقه وجود دارد.

توصیه ما این است که حدالمکان برای رد گیری مبلغی که دریافت و یا پرداخت شده است می بایست از بخش مربوط اقدام به ثبت دریافت و یا پرداخت وجه نمایید، به عنوان مثال اگر مبلغ را بابت ثبت نام دریافت می کنید می بایست ابتدا وارد لیست ثبت نام های فرد شده و ثبت نام مربوط را پیدا کرده و بر روی دکمه دریافت وجه کلیک کنید، با این کار مبلغ دریافتی به بابت آن متصل می شود.

برای ثبت دریافت وجه ابتدا باید صندوق ها و بانک های مورد نظر را از بخش اطلاعات پایه تعریف کنید ، امکان ثبت چند نقدی و چند حواله بانکی و همچنین چند چک در یک دریافت و یا پرداخت وجه وجود دارد.

در نظر داشته باشید در صورتی که ثبت چک انجام می دهید در بخش مربوط به لیست چک ها باید عملیات مربوط به هر چک را نیز انجام دهید.

مشابه تمام رویدادهای مالی امکان ویرایش و یا حذف دریافت و یا پرداخت وجه در صورتی که در سال مالی قبل باشند وجود ندارد.