فاکتور فروش و برگشت از فروش در نرم افزار آموزشگاه

فاکتور فروش :

در صورتی که بخواهیم محصولی را به شخصی بفروشیم می بایست فاکتور فروش ثبت کنیم ، برای ثبت فاکتور فروش از فرم اشخاص و از آیکون روبروی هر شخص ، بر روی آیکون فاکتور فروش کلیک کرده و اقدام به ثبت فاکتور فروش میکنیم،

شماره فاکتور به صورت پیش فرض توسط سیستم مشخص می شود و تاریخ فاکتور نیز تاریخ روز در نظر گرفته می شود و کاربر می تواند با توجه به سطح دسترسی ، تاریخ فاکتور را تغییر دهد.

در صورتی که محصولات انتخابی مرتبط به یک سطح یا درس خاص می باشند به جهت تسریع در انتخاب محصول مورد نظر ، ابتدا سطح مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون اعمال کلیک می کنیم، به این صورت محصولات مرتبط با سطح به صورت خودکار انتخاب می شوند.

برای انتخاب هر کالا می بایست ابتدا گروه آن را انتخاب کنید و سپس خود کالا را انتخاب کنید، پس از آن تعداد و قیمت را مشخص می کنید. بصورت پیش فرض اگر قیمتی برای فروش تعیین شده باشد آن قیمت نمایش داده می شود و کابر می تواند آن را تغییر دهد (در صورتی که در بخش عدم سطح دسترسی هر کاربر مجوز تغییر قیمت به او داده شده باشد امکان تغییر قیمت کالا وجود دارد.) بعد از تعیین قیمت تخفیف تعلق گرفته به هر کالا را مشخص می کنید و در مرحله آخر اگر مالیاتی به کالا تعلق گرفته با نیز مشخص می کنید.

پس از انتخاب کالا و تعیین قیمت و تخفیف مبلغ دریافتی بابت کالا را نیز در سند دریافت پایین فرم وارد می کنید ، با ثبت سند دریافت ، این سند به فاکتور مربوطه متصل می شود و از این رو مبلغ پرداختی بابت این فاکتور مشخص می شود و وضعیت تسویه آن نیز مشخص می شود.

برای اضافه کردن هر قلم کالا می بایست بر روی دکمه + بالا فرم کلیک کنید.

برای ثبت هر کالا در فاکتور می بایست به تعدادی که در فاکتور آمده از آن کالا موجود باشد و در صورت عدم موجودی امکان ثبت آن کالا در فاکتور وجود ندارد. (برای افزایش موجودی کالا می بایست فاکتور خرید برای آن کالا ثبت کرده و یا این که موجودی اول دوره در سند افتتاحیه تعریف کنید)

با ثبت هر فاکتور فروش از به تعدادی که در فاکتور آمده از موجودی کالا در انبار حذف می گردد.

برای تغییر و یا حذف فاکتور می بایست از لیست فاکتورهای فروش این کار را انجام دهید ، توجه داشته باشید در صورتی که فاکتور مربوط به سال مالی گذشته باشد امکان ویرایش یا حذف آن وجود ندارد.

 

فاکتور برگشت از فروش :

این قسمت برای فاکتورهای مرجوعی می باشد ، در واقع زمانی که فاکتوری برگشت داده می شود بهتر است از لحاظ حسابداری برای آن فاکتور برگشت از فروش ثبت شود ، در واقع با ثبت چنین فاکتوری به تعداد موجودی کالاهایی که در فاکتور است اضافه می شود.

قوانین مربوط به ثبت فاکتور برگشت از فروش مشابه فاکتور فروش است.