گردش مالی در نرم افزار آموزشگاه

گردش مالی

 

 گردش مالی هر کدام از اشخاص را به تفکیک هر شعبه ، در این قسمت می توانید مشاهده کنید. توجه داشته باشید گردش مالی در سال مالی انتخابی می باشد و با تغییر سال مالی از نوار پایین صفحه، میتوانید گردش سالهای قبل را نیز مشاهده کنید.

با مشاهده گردش مالی به راحتی میتوان دلایل بدهکاری و یا بستانکاری یک شخص را مشخص کرد.

در گردش مالی همزمان حساب های دریافتنی و پرداختنی شخص درج شده و در بالای صفحه نیز مانده حساب بر اساس شعبه قابل مشاهده است.

با کلیک بر روی شماره سند می توانید جزئیات سند را بررسی کنید.

Help photo

 

نکته
  • گردش مالی مربوط به یک شخص بوده و اگر شخصی در نرم افزار چندین نقش داشته باشد، به این معنا نیست که گردش مالی هر نقش متفاوت است.
  • برای مشاهده گردش مالی شخصی که در تمام شعب حضور دارد می توانید از قسمت "اشخاص > ستون عملیات > دکمه سایر عملیات > گردش مالی در تمام شعب " اقدام کنید.

گردش مالی در تمامی شعب

 

 در صورتی که شخص همزمان در چند شعبه موسسه حضور دارد می توانید گردش مالی وی را در کلیه شعب و در سال مالی انتخابی بررسی کنید.

با تغییر سال مالی میتوانید گردش سالهای قبل را نیز مشاهده کنید.

 با مشاهده گردش مالی به راحتی میتوان دلایل بدهکاری و یا بستانکاری یک شخص را متوجه شد.

در گردش مالی همزمان حساب های دریافتنی و پرداختنی شخص به شما نمایش داده می شود و در بالای صفحه نیز مانده حساب را در کلیه شعب مشاهده کنید.

با کلیک بر روی شماره سند می توانید جزئیات سند را بررسی کنید.

Help photo

 

نکته
  • گردش مالی مربوط به یک شخص می باشد و اگر یک فرد در نرم افزار چندین نقش داشته باشد، به این معنا نیست که گردش مالی هر نقش متفاوت است.
 

راهنمای ویدیوئی گردش مالی