گردش مالی در نرم افزار آموزشگاه

گردش مالی هر کدام از اشخاص را به تفکیک هر شعبه و یا بصورت کلیه شعب در این قسمت می توانید مشاهده کنید. توجه داشته باشید گردش مالی در سال مالی انتخابی می باشد و با تغییر سال مالی میتوانید گردش سالهای قبل را نیز مشاهده کنید.

با مشاهده گردش مالی به راحتی میتوان دلایل بدهکاری و یا بستانکاری یک شخص را متوجه شد.

در گردش مالی همزمان حساب های دریافتنی و پرداختنی شخص را میتوانید مشاهده کنید و در بالای صفحه نیز مانده حساب را بر اساس شعبه و یا در کلیه شعب (در صورتی که همزمان در چند شعبه موسسه حضور دارید) مشاهده کنید.