تعیین سطح آنلاین زبان آموزان در نرم افزار آموزشگاه زبان

این قسمت معمولا برای آموزشگاه های زبان استفاده می شود ، در واقع برای تعیین سطح هر شخص وارد این قسمت می شوید و پس از مشخص کردن سطح مربوطه هزینه آن را مشخص کرده و با توجه به مبلغ هزینه ، سند دریافتی قسمت پایین را تکمیل می کنید ، در صورتی که تعیین سطح رایگان است نیاز به وارد کردن مبلغ هزینه نیست و از این نیازی به ثبت اطلاعات سند دریافت هم نیست.

برای مشاهده نحوه عملکرد تعیین سطح آنلاین در سامانه لنمیس  کلیک کنید 

در نظر داشته باشید تعیین سطح برای هر شخص در هر ترم قابل انجام است و باعث می شود سطحی که در تعیین سطح برایش در نظر گرفته شده جزو سطوح مجاز در زمان ثبت نام نیز باشد ، در واقع خود فرد نیز می تواند بصورت آنلاین بر اساس سطح انتخابی ثبت نام کند.

در صورتی که تعیین سطحی اشتباهی صورت گیرد برای حذف و یا ویرایش آن می توانید ازگزارشات موسسه ، لیست تعیین سطح ، مورد مربوطه را پیدا کرده و اقدام به ویرایش و یا حذف آن نمایید.