تعیین سطح

این قسمت معمولا برای آموزشگاه های زبان استفاده می شود ، در واقع برای تعیین سطح هر شخص وارد این قسمت می شوید و پس از مشخص کردن سطح مربوطه هزینه آن را مشخص کرده و با توجه به مبلغ هزینه ، سند دریافتی قسمت پایین را تکمیل می کنید ، در صورتی که تعیین سطح رایگان است نیاز به وارد کردن مبلغ هزینه نیست و از این نیازی به ثبت اطلاعات سند دریافت هم نیست.

در نظر داشته باشید تعیین سطح برای هر شخص در هر ترم قابل انجام است و باعث می شود سطحی که در تعیین سطح برایش در نظر گرفته شده جزو سطوح مجاز در زمان ثبت نام نیز باشد ، در واقع خود فرد نیز می تواند بصورت آنلاین بر اساس سطح انتخابی ثبت نام کند.

در صورتی که تعیین سطحی اشتباهی صورت گیرد برای حذف و یا ویرایش آن می توانید ازگزارشات موسسه ، لیست تعیین سطح ، مورد مربوطه را پیدا کرده و اقدام به ویرایش و یا حذف آن نمایید.