تست صدای میکروفن

تست صدای میکروفن

برای تست سالم بودن میکروفن به سایت زیر مراجعه کرده تا به صورت آنلاین صحت کارکرد میکروفن شما از طریق ضبط و پخش صدای ضبط شده بررسی گردد.

نرم افزار آنلاین تست صدا و میکروفن

پس از کلیک بر روی لینک بالا، بر روی آیکون قرمز رنگ میکروفن کلیک کنید، میکروفن را نزدیک به دهان خود کرده و چند ثانیه صحبت کنید. سپس بر روی دکمه قطع ضبط کلیک کنید و صدای ضبط شده خود را پخش کنید.

توجه داشته باشید، در صورتی که درایور کارت صدای کامپیوتر و یا لپ تاپ خود را نصب نکرده باشید، در محیط کلاس، میکروفن شما قابل شناسایی نیست، تست فوق فقط مربوط به سالم بودن میکروفن شماست.