سایر جزئیات آموزش آنلاین از طریق نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس

در خصوص آموزش آنلاین با کیفیت بهتر است موارد زیر را هم مد نظر داشته باشید :

1- در زمان پیک استفاده از آموزش آنلاین (ساعات 16 تا 20) بهتر است وب کم خود را به اشتراک نگذارید ، به اشتراک گذاری تصویر خود و یا وب کم باعث می شود آپلود اینترنت شما بالا برود و در این شرایط در صورتی که اینترنت شما جوابگوی سرعت لازم نباشم قطعی و یا افت کیفیت خواهید داشت.

2- در زمانی که به هر دلیل از کلاس خارج شدید یک دقیقه بعد مجدد ورود به کلاس را بزنید و اگر بعد از 5 الی 10 دقیقه اینکار را انجام دادید و نتوانستید وارد کلاس بشوید با آموزشگاه تماس بگیرید.