لیست تعیین سطح نرم افزار مدیریت آموزشگاه

گزارش تعیین سطح معمولا مربوط به آموزشگاه های زبان می باشد و از این طریق می توان مشخص کرد که هر فرد در هر ترم در چه سطوحی یا دروسی مجاز به ثبت نام است. برای تعیین سطح می توان قیمت هم مشخص نکرد و درصورتی که قیمت داشته باشد وضعیت تسویه آن در لیست مشخص است.

امکان ویرایش و حذف تعیین سطح در لیست وجود دارد و اگر تعیین سطحی تسویه نشده باشد می توان آن را ویرایش کرد و مبلغ را وارد کرد تا تسویه انجام شود.

مشابه سایر گزارشات امکان فیلتر کردن بر اساس ترم و یا بازه زمانی خاص نیز وجود دارد.

امکان گرفتن چاپ و خروجی اکسل وجود دارد.