مدیریت اقساط در نرم افزار آموزشگاهی لنمیس

اقساط ثبت نام

 

اگر تمایل به تعریف اقساط بابت پرداخت مبلغ یک ثبت نام را دارید، می توانید از این قسمت اقدام کنید. برای تعریف قسط بر روی دکمه  کلیک کرده و مبلغ و تاریخ سررسید پرداخت قسط را مشخص کنید.

Help photo

لیست اقساط شخص در همین قسمت با وضعیت پرداختی قسط نمایش داده می شود و مشخص می شود که آیا این قسط تسویه شده یا در وضعیت عدم تسویه می باشد.

در این صفحه امکان فیلتر بر اساس اقساط تسویه شده ، همه اقساط ، اقساط تسویه نشده نیز وجود دارد .

Help photo

 با کلیک بر روی دکمه  می توانید پیامک به صورت دستی در خصوص اقساط تعریف شده برای شخص ارسال کنید. برای ارسال پیامک از این بخش باید در " منوی عملیات موسسه > قالب پیامک " پیامک مد نظر را تعریف کنید.

 در زمان تعریف قالب پیامک لازم است که پیامک به " لیست اقساط (دستی) " مرتبط شده باشد.

دکمه  شما را هدایت می کند به صفحه دریافت وجه؛ ثبت سند دریافت وجه از این بخش باعث میشود که اتصال به صورت خودکار برقرار شده و دیگر نیاز به اتصال سند بابت تسویه قسط، وجود نداشته باشد.

دکمه  لیست دریافتی های مربوط به این قسط را نمایش می دهد.

دکمه  ، دکمه اتصال به سند است که به شما این امکان را می دهد در صورتی که سند دریافت وجه جداگانه ثبت شده، اتصال با قسط برقرار شود.

نکته
  • با تعریف قسط شخص مورد نظر از لیست بدهکاران شما خارج می شود؛ بنابراین محدودیت هایی که برای بدهکاران در نظر می گیرید شامل این شخص نمی شود.
  • امکان ارسال پیامک خودکار سررسید اقساط نیز وجود دارد که برای انجام آن باید وارد "منوی عملیات موسسه > تنظیمات آموزشگاه > تب پیامک "شده و ارسال خودکار را فعال کنید.