لیست پیش ثبت نامی های نرم افزار مدیریت آموزشگاه


لیست دریافت ها

 

بعد از ثبت سند دریافت وجه شما می توانید با کلیک بر روی دکمه  ؛ لیست دریافتی های مربوط به این پیش ثبت نام را مشاهده کنید.

  در این لیست اسناد به همراه جزئیات کامل نمایش داده می شود که به شما این امکان را می دهد در صورتی که تمایل به ویرایش و حذف سند دارید بتوانید با توجه به مشخصات سند در " منوی عملیات مالی > لیست دریافت ها " ویرایش را انجام دهید .

Help photo
نکته
  • در این لیست صرفا دریافت هایی نمایش داده می شوند که مربوط به این پیش ثبت نام هستند.

لیست پیش ثبت نام ها

 

برای مشاهده لیست پیش ثبت نام های یک شخص به " ستون عملیات > دکمه سایر عملیات > لیست پیش ثبت نام ها " مراجعه کنید.

Help photo

چاپ رسید

 

رسید پیش ثبت نام را می توانید با کلیک بر روی دکمه پرینت بگیرید.

حذف و ویرایش پیش ثبت نام

 

1. ویرایش پیش ثبت نام

تمام آیتم ها قابلیت ویرایش را دارند ؛ دکمه  نیز در صفحه ویرایش پیش ثبت نام وجود دارد که می توانید در هنگام ویرایش با بررسی و در نظر قرار دادن این موارد ویرایش را اعمال کنید.

2. حذف پیش ثبت نام

می توانید پیش ثبت نام را از این قسمت با کلیک بر روی دکمه  حذف کنید.